1 2 3 9 / 26
Şimdi yazdığı şiirleri okuduktan sonra anlıyorum ki, aramızda yaşayan bir “yalnız” olarak çok acı çekiyordu ve ne kadar hissettirmemeye çalışsak da o ince şair duyarlılığıyla kendisine yaklaşımımızı a ...
21 Temmuz günü alelacele OHAL ilan edildi: OHAL, anayasayı askıya alıp kanun yapma gücü elinden alınmış meclisi büsbütün işlevsizleştiriyor, o günden itibaren ülke Saray merkezli dar bir ekip tarafınd ...
İkisi de dananın kuyruğunun bir gün kopacağını biliyorlardı. AKP, Cemaat’in yargı ve emniyetin kilit noktalarını kendisinden esirgediğinin farkındaydı.  Saray’daki adam, yeni rejimi kurarken, gözü kar ...
Batı’dan dünyaya yayılan politik aktivizm cereyanı, 1789 Fransız Devrimi’nden 1917 Ekim Devrimi’ne ve müteakip devrimlere uzanan süreçte, profesyonel devrimciliğin tarihinde yaşadığı en büyük kırılmad ...
Che Guevara, Latin Amerika’nın hemen bütün ülkelerindeki gerilla mücadelelerinin esin kaynağı olmuş bir kahramandır. Bu bakımdan, 1970’lerden itibaren Latin Amerika solu içerisinde Marksizm’i inkâr ed ...
Gelecekte varisleri ileri atılmak için güç almak istediklerinde, hasımları ise her şey yolunda gidiyor sandıklarında ister istemez Haziran’ı hatırlayacaklardır. Gezi, devrimci tarihimizde şanlı direni ...
Post-Marksizm dünyada ve Türkiye’de çok sayıda sol parti, grup, yazar ve akademisyen tarafından kabul görüyor. Açıktan ve bütünsel olarak Laclauist-Mauffist çizgiyi benimseyenlerin sayısı belki o kada ...
Yeni dönemde neoliberal kapitalist politikaların uygulanmasında başı çeken muhafazakârlar, özellikle de Sosyal Demokratlar aşırı sağın yükselişi karşısında büyük güç kaybına uğramışlardır. Böyle bir d ...
Gramsci’nin politik iktidara giden yolun “sivil toplumun ele geçirilmesi”nden, yani ideolojik alanda hegemonya dolayımından geçtiği tezi, Avrokomünistlerin çıkış noktasıdır. Düzenin asli temelinin ide ...
1 2 3 9 / 26