1 2 3 4 5 7 27 / 59
Mademki seçim sürecine girildi, mademki adaylar birbiri hakkında (en başta Erdoğan olmak üzere) en ağır lafları edecekler, mademki seçmenler "neden birini tercih edip, bir diğerini de neden tercih etm ...
Odaklanılmasını gereken yer, bu müdahalenin nasıl ve hangi araçlarla yapılacağı ve seçim sonrasına bugünden nelerin aktarılacağıdır ...
Başını ABD’nin çektiği eski emperyalist blok, değişen dünya ilişkilerinden çok rahatsız. Rusya ve Çin’in, bir ölçüde hoş görülen hatta emperyalist/kapitalist dünyaya entegrasyonu için kısmen desteklen ...
Solcu kitlelere yapılan propaganda tam da budur; Erdoğan kötüdür, din iyidir, dini seçin, iyi müminler olun. Erdoğan kötülendikten sonra her şeyi söyleme/eleştirme hakkı mevcuttur, Atatürk’ü eleştir, ...
Kendi ideolojisine, kendi emeğine, kendi üretimine, kendi gücüne, kendi cüretine güvenmeyen solcularımız gericilerin kurduğu duvarları yine gericiliği savunan başka şahsiyetlerle aşacakları kolaycılığ ...
Erdoğan cephesinde son dönemde yaşanan bir "değişim" kendini açıkça göstermektedir; bu ülkedeki faşistlerin desteğini arkasına almaya odaklanmak. Bunun için faşistlerin "en hassas" olduğu hedefi sahip ...
Bu piyasada bilinir ki mermi bulmak silah bulmaktan daha zordur. Açıktır ki mermi hakkını 200’den 1000’e çıkarma kararıyla AKP iktidarı şiddeti önlemek değil arttırmak istemektedir ...
Hitler, köylüye dönüp, “anladın mı faşizmin ne olduğunu” demiş. Köylü de “evet efendim” diye yanıtlamış beyefendiyi. “Pekiyi” demiş Hitler, “Şimdi git köylülerine anlat, faşizmin ne olduğunu”. Köylü “ ...
Tayyip Erdoğan’ın tek bir hedefi vardır, o da koltukta kalmak. Bu halkı, bu ülkeyi, bu bölgeyi (ekonomik, siyasi, toplumsal olarak) ileri taşıyabilecek bir stratejisi, bir politikası yoktur. İktidara ...
1 2 3 4 5 7 27 / 59