Pandemi sürecinden ve ekonomik krizden çıkmanın yolunu, işçi sınıfının kazanılmış haklarına saldırı olarak gören devlet ve sermayeye karşı sendikaların işçi sınıfının kazanılmış haklarını korumadaki r ...
1 / 1