1 2 3 5 9 / 42
Latin Amerika’da sol-popülist hükümetlerin kurulmasından önce ve devamında güçlü deneyimler biriktirmiş olan toplumsal hareketlerin varlığı, bu ülkelerde bir “sağa dönüş”ü şimdilik imkânsız hale getir ...
Hegemonya mücadelesi, sadece iyi örgütlenmiş kelli felli siyasal aktörlerin arasındaki bir güç savaşından çok daha derin, çok daha karmaşık ve çok daha çok-failli işler. Sayısız kaynak suyu, sayısız a ...
Tarih boyunca ortaya çıkan sayısız yönetilebilirlik-dışı edim, hazzı erteleme, dünyevi olandan feragat etme, çilecilik, normativite dışı her türlü heretik edim, sapkınlık-sapma, gündeliği kurma-yıkma, ...
Değişim rüzgarını arkasına alan Obrador'un toplumsal hareketleri ve güçlenen muhalif damarı da sürece katarak gerçekleştireceği müdahaleler, yerleşik oligarşiyi geriletmek açısından kayda değer sonuçl ...
Ezhel’i tutuklamışlar. Ah gerizekalı muktedirler. Zaman doldu. Kökler filizlendi. Filizi kırmaya kalktılar, kök ayağa kalktı ...
‘68’in halen ayağımızı serin ve başımızı ateşli tutan dip akıntılarından gıdıklanmaya devam ederken ‘68’in bittiğini iddia etmek de kimsenin haddi değil ...
Latin Amerika ve Ortadoğu’nun kendi özgünlükleri mutlaka saklı kalmak koşuluyla kesinlikle siyasal, ekonomik ve toplumsal örgütlenme biçimlerinde kayda değer benzerliklere giderek daha fazla sahip old ...
Karşı mahalleye bulaşmaksızın, mahalleleri melezleştirmeksizin, mahalleleri iki mahalle arasındaki tek meydanda az çok bir araya getirmeksizin siyaset, daha doğrusu karşı-siyaset yapmak mümkün değildi ...
Örgütlülük düşüncesi, “Böyle gitmez, illa ki yıkılacak”tan “Biz yıkmadan yıkılmayacak”a geçiş sürecinde demlenir ...
1 2 3 5 9 / 42