Eğer Türkiye’de en temel demokratik hakları savunan bir iktidar olsaydı Meryem’in başka bir ülkeye gönderilmesi söz konusu bile edilemezdi. Ama, İran’la yakın işbirliği içinde bir hükümet var ve İranl ...
Amerika’da ve Britanya’da Sanders ve Corbyn’in programları hem sermayenin kendisi hem de devleti sermayeyi desteklemek için düzenlemek isteyen neoliberal politikacılar tarafından hedef tahtasına oturt ...
Hareketlerin kendilerinde, örgütlenme modelleri, diğer toplumsal hareketlere ilişkin tutumları, talepleri, sınıfsal nitelikleri, paradigmaları açısından belirgin benzerlikler var. Bunun yanında, her i ...
Sözleşme karşıtlığının sözcülüğünü yapan İslamcı ideologlar tam da ‘ara dönemdeki marazi semptomlar’dan. Tabii ki, bu gruplar ve söyledikleri biliniyordu, ama fütursuz, saldırgan ve pervasızca ortaya ...
Kadınların kendi haklarıyla ve kendisi olarak eşit yurttaş olmaya kalkışması, yani ona giydirilmiş toplumsal cinsiyetten, gerici gelenek ve düşüncelerden kurtulmaya kalkışarak bu doğrultuda yeni bir k ...
Kimse hiçbir yürüyüşü, mücadele/anma gününü, kutlamayı mülk edinemez ama tarihsel olarak, benzer örgütlerin, mücadelelerin, politikaların ve bunların merkezindeki sosyal sınıfın bulunduğu bir geleneği ...
6 / 6