Varoluşunu da sorgulayan Joker yabancılaşma durumunu bir direniş pratiği geliştirerek aşacaktır. Joker varoluşunu ancak bu düzene isyan eden toplumla birlikte hissedebilmiştir ...
Leon filmde gençliğin mücadeleye kayıtsız kalmasının yanıtını ararken şu soruyu sorar: “Kayıtsızlık mı bıkkınlık mı?” Aslında soru seyirciye de sorulan, günümüzde mücadeleyi engelleyen durumu tespit e ...
Bir erkek ve kadın arasında gerçek manada bir eşitlik sağlanmadığı sürece her cinsel deneyim kadının ikincileştirilmesinin bir aracı haline gelmektedir ...
3 / 3