Türkiye'de Saray rejimine muhalif olan ve solda duran emekçilerin büyük zaaf ve yanılgısı, mücadeleyi ve toplumsal/siyasal dönüşümü seçimlere endekslemesidir. Sokağı, öz örgütlenme ve savunmayı ihmal ...
Kim ki Kürtler ve HDP ile arasına "mesafe koyar"; koyduğu mesafe oranında Erdoğan'a yaklaşır! Kim ki, Erdoğan rejimi uykularını kaçırdığı halde; terör, bölünme şu bu paranoyalarıyla ürkütüldüğünde, bu ...
Binlerce yıllık yönetme tecrübesinden süzerek, rakiplerinin şartlı reflekslerini tetikleyebilirler ve umdukları karşılığı aldıklarında kendi arabaları düz yola girmiş, otomatik pilota bağlanmış demekt ...
Bugün sokakta değiliz evet, fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, günü geldiğinde, bu dayanışma ağları güçlü bir adım atacaktır sokağa; başka sözcüklerle ifade edersek, böyle bir örgütlenmeye gidil ...
Elbette bu düzen kendi kendine çatırdayıp çökmeyecek; ama bugünkü durumun sürdürülemezliğini apaçık hale getiren esaslı kırılmanın çatırtıları her yerden duyuluyor ...
Eleştireceğiz, tartışacağız, tartışılacağız; ama mutlaka ve mutlaka bu tartışmalardan bir enerji doğurup işçi ve emekçilerin tarlasına akacağız; yoksa her şey boşa gider ...
Birkaç temel sabit dışında, belirsizlikler ve hesaplanması güç değişkenlerle yüklü bir tabloyla yüz yüzeyiz. Sonucu, mücadele halindeki tarafların eylemi, kabiliyet ve olanaklarıyla belirlenecek bir o ...
7 / 7