1 2 3 4 26 18 / 231
İktidar, Kürt seçmen kitlesinde ‘legal’ siyasetin dışında kalma veya bundan sonra müdahil olmama eğilimini derinleştirecek her yöntemi kullanacaktır. Bu bakımdan gündelik politikada Kürt seçmeni için ...
ABD, Suriye stratejisi yeniden şekillenirken QSD ile birlikte IŞİD liderlerinin fiziki tasfiyesine odaklanarak Suriye’de kalmak için yeniden uluslararası desteği almaya başladı. Aynı şekilde petrol bö ...
Ankara ateşkese onay vererek, aslında savaşarak yok etmek istediği QSD’yi dolaylı biçimde askeri ve politik olarak tanımış oldu. Türkiye kamuoyundaki ‘kazandık’ gürültüsünün politik bir karşılığı yok. ...
Talmon, Özcan ve Erdoğan’ın devlet adına yaptığı açıklamalar, Demirtaş’ın tutuklu halinin devamını sağlamanın çok ötesinde bir yönelimi içeriyor. AKP-MHP ittifakı ekonomik-politik ve toplumsal olarak ...
Suriyelilerin kovulması için yapılan protestolarla meselenin çözülmeyeceği çok açıktır ve bu yönelim yanlıştır. Doğrusu, adaptasyon ve bütünleşme dediğimiz çok yönlü stratejinin uygulanarak toplumsal ...
Türkiye’de bulunan Suriyelilerin %72’si geri dönmeyi düşünmüyor. Göç sosyolojisinin en önemli özelliği, gelen nüfusun gitmeme eğiliminin artması ve giderek yerleşik hayata uyum sağlayarak kalıcı olmas ...
AKP/MHP ittifakı sadece iç faktörlerin etkisiyle değil aynı zamanda Suriye merkezli belirlenen stratejinin yenilgisi ile de köşeye sıkışıyor ...
Erdoğan’ı bu düzeyde saldırmaya iten sıkışma ve zafiyet tablosu karşı karşıya olduğu çözülmenin durdurulamayacağını, politik kartların yeniden dizileceğini, yeni politik aktörlerin ön plana çıkacağı v ...
Hem bölgede hem de Türkiye’de Kürt sorunun çözümünün merkezi Kandil-İmralı denkleminden Kamışlı’ya kaymış görünüyor. Suriye’de Kürt sorunun çözümü özellikle Türkiye’nin iç politik denklemine doğrudan ...
1 2 3 4 26 18 / 231