ABD destekli bir uluslararası karşıdevrimci kampanyanın hedefinde olan Venezüella’da gerçekte olup biten ne? ...
La Pastora'da 14 mahalle meclisi sosyalizmin yerelden inşası ve Chavez’in hedef olarak gösterdiği komün devletini kurmak için mücadele veriyor ...
Neoliberalizmin mezar kazıcıları, daha adil ve eşit bir model (ülke) inşa etmeye devam ediyorlar kıtada. Küba'da, Bolivya'da, Venezüella'da ve bugün yeniden Ekvador'da... Ekvador'da 30 Eylül perşemb ...
Ayaklanan halk, IMF ve hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor, alışveriş merkezlerini işgal ediyordu ve dünya tarihi 'neoliberal politikalara karşı, kendiliğinden gelişen ilk halk ayaklanması'na şahitl ...
Yaklaşık 7 milyon nüfuslu, halkın çoğunluğunun kırsal bölgelerde yaşadığı, neoliberal ve militarist politikaların yarattığı ağır yoksulluk, işsizlik ve ülkeden göç gibi sosyal problemlerine çözüm aray ...
5 / 5