1 2 3 4 12 18 / 107
2008 krizi ile bağlantılı olarak, sadece 2013 yılına kadar, 5000 yeni intihar vakası yaşandı. Buna asıl neden olarak kriz nedeniyle insanların yaşam koşullarının kötüleşmesi, ağırlaşması gösteriliyor ...
Yerel yönetimlerin faaliyet alanındaki ekonomik faaliyet belediye kasasına girmeden doğrudan merkeze aktarılacak şekilde vergilendiriliyor. Vergi yükü servet sahibine değil halka yükleniyor. Vergileri ...
Zenginlerin servetlerinin en az yarısı zaten döviz cinsinden tutuluyor. Ayrıca bu servet miktarları süper zenginlerin tüm servetlerini kapsamıyor. Zira bu listedekilerin birçoğunun servetinin önemli b ...
Macaristan ve Çin gibi otoriter, insan haklarına saygı gösterilmeyen, en küçük hak arama eylemi ya da gayretinin ağır bir devlet baskısıyla sonlandırıldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı ülkeler sırf eko ...
Umutsuz olmamak gerekiyor. Çünkü gelinen nokta itibariyle, kapitalizmin krizi ve neoliberalizmin iflası, dünya işçi sınıfına ve emekçi halklarına sömürüden ve her türden baskıdan kurtarabilecek emek, ...
Kamusal hizmetlerden faydalanmayı vergi ödeme koşuluna bağlamak büyük haksızlık ve adaletsizliğe neden olabilir. Bu yüzden de ödediğimiz ya da ödeyemediğimiz vergiden ya da vergi mükellefiyetinden bağ ...
Bol likidite ve düşük faizden yararlanmak ancak bunun sürekli olabilmesiyle mümkündür. Bu da orta vadede dahi sürdürülebilir bir şey değildir. Bir süre sonra faiz politikası tersine dönebilir ...
Ekonominin gündemi bugünlerde son derece yoğun. Temmuz ayı cari hesap dengesi (+) 1,158 milyar dolar oldu.[1] Yani ekonomi 1,2 milyar dolara yakın bir cari fazla verdi. Yıllıkta bu fazla 4,4 milyar do ...
İşçi ve emekçilerin haklarını, ekonomik ve politik örgütlerini ortadan kaldıran bir tür açık diktatörlüğe ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı 12 Eylül Askeri Darbesi ile kurulan askeri diktatörlük karşıladı ...
1 2 3 4 12 18 / 107