1 2 3 12 9 / 104
Türkiye, emekçilerin üzerindeki vergi yükünün en fazla olduğu, dolayısıyla da vergi adaletsizliğinin en yoğun yaşandığı ülkelerin arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki 35 OECD ülkesi içinde ve ...
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu bütçe, dünyada neo-liberal hegemonyanın inişe geçtiği ve kapitalizme yönelik eleştirilerin ve Arjantin’den, Peru’ya, Kolombiya’ ...
Mevcut, verginin yükünü asıl olarak emekçinin omuzlarına yükleyen vergi sistemlerini aynen koruyarak, YTG’yi buradan elde edilecek vergilerle finanse etmek emekçinin bir cebinden alıp diğerine koymakt ...
Politik sonuçları açısından programın masum olmadığı, refah devletinden geri kalanların da emekçilerin ellerinden alınmasını amaçladığı, eksik tüketim sorununa karşı bir çözüm olarak gündeme getirildi ...
Bu öneri ABD’de Sanders, Britanya’da Corbyn’in de başında bulunduğu İşçi Partisi ve Fransa’da Sosyalist Parti tarafından savunuldu. Türkiye’de ise kırsal kesimdeki yoksul aile başına ve geçici olarak ...
Otomasyonun insanları işsiz ve yoksul bırakacağı öngörüsünde bulunan bazı sosyal bilimcilere göre, yoksulluğu azaltmanın yollarından biri koşulsuz olarak her yurttaşa koşulsuz temel bir gelir sunmak. ...
2008 krizi ile bağlantılı olarak, sadece 2013 yılına kadar, 5000 yeni intihar vakası yaşandı. Buna asıl neden olarak kriz nedeniyle insanların yaşam koşullarının kötüleşmesi, ağırlaşması gösteriliyor ...
Yerel yönetimlerin faaliyet alanındaki ekonomik faaliyet belediye kasasına girmeden doğrudan merkeze aktarılacak şekilde vergilendiriliyor. Vergi yükü servet sahibine değil halka yükleniyor. Vergileri ...
Zenginlerin servetlerinin en az yarısı zaten döviz cinsinden tutuluyor. Ayrıca bu servet miktarları süper zenginlerin tüm servetlerini kapsamıyor. Zira bu listedekilerin birçoğunun servetinin önemli b ...
1 2 3 12 9 / 104