1 2 3 4 27 / 31
Türk-Sünni-erkek iktidar, gerici koalisyonu, anayasal düzeyde kurumsallaştırılmış rejimi, eril Meclis’i ve kıraathaneleriyle saldırı alanını genişletmek için fırsat kollayacak. Öyleyse şimdi tam kadın ...
Kadınların tek bir sorununu bile çözmeden, “Önümüzdeki tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız” diyerek omzumuza yeni yükler yükleKadınların tek bir sorununu bile çözmeden, “Önümüz ...
Kadınları her yerde bir Mor Meydan kurup; yeni bir ülkeyi ve yeni bir hayatı kurma irademizle saldırganı  hayatımızdan def etmek için hep birlikte harekete geçmeye çağırıyoruz: Kadınlar savunmaya! ...
La Loba, vahşi kurt kadın; şimdi kadınları salt kendi eşitlik mücadelelerinin dolaylı özgürleştirici etkisiyle yetinmeyip, kolektif bir dolaysız özgürleştirici özne olarak sahne alma cüretini gösterme ...
Şimdi karanlık bir iklimin karşısına mor bir isyanla dikilecek bir kadın savunması ağını; gerçek hareketin, gerçek isyanın gerçek örgütlenmesini büyütmek için kolları sıvamanın tam zamanı ...
Biz artık 8 Mart’ı yaratan kadın mücadelesi kuşaklarına üye kadınlara benzeyen kadınlar değiliz. Çok savaşlar, çok diktatörler, çok gerici rejimler ve erkek egemenliğinin bin bir yüzünü gördük ...
Düştüğümüzde birbirimizi kaldıralım; birbirimizi yargılamayalım; birbirimize verdiğimiz sözleri tutalım; yanı başımızdaki kadının hayatını kendi hayatımız sayalım; birlikte hayatı yeniden kuralım ...
Kadınlar bakımından laik bir yaşam ilkesi için mücadele, üstelik bu mücadelenin kaçınılmaz olarak faşizme karşı mücadele ile de birleştiği bir anda, zehirli erkek egemenliğine karşı kadınların kurtulu ...
O daha bir şey değil; daha Diyanet’ini de, rejimini de, erkek egemenliğini de tarihin çöplüğüne göndereceğiz. “Bu memlekette bir şeyler değişecekse kadınlarla değişecek” sözüyle ifade edilen güven, ka ...
1 2 3 4 27 / 31