1 2 3 6 9 / 47
Rusya halkını “kadidi çıkmış kupkuru bir mumyaya çeviren” Putin diktatoryası, incir yaprağı ile örttüğü “haydutluk rejiminin” ifşa edilmesinden endişe duymaktadır. Her ne kadar neoliberal düzene ayak ...
1925 yılında dönemin Dahiliye Vekili Cemil Bey'in "Kürt fobisi" ihtiva eden bir raporunda geçen "Kürdistan'ı umumî valilik ile müstemleke bir tarzda yönetmek" ibaresi Türk yönetiminin tutumunu açık şe ...
ABD'nin ihaneti bir yana Rusya'nın bu tuzaktaki rolü ve pozisyonu da oldukça hazindir. IŞİD'e karşı Suriye Kürtleriyle ilk yıllarda kurduğu "dostluk", Lenin'in söylemiyle aslında bir ayı dostluğu olmu ...
Ahmet Ferit Bey, 29 Temmuz 1919 tarihli İfham gazetesinde kendisiyle yapılan bir röportajda Kürtlere sosyal ve kültürel haklar sağlanırsa, "iftirak (ayrılık) temayülatına" da gerek kalmayacağını ileri ...
Bu tablo, hidayetten husumete siyasal İslamcıların geçirdiği acıklı bir evrimin tezahürüdür. Sentetik dindarların artık tek bir idolü var, o da artı-değerdir ...
Rus devlet erkânının füruzan haykırışları ve itidal çağrıları;  "ne kurt aç kalsın ne de koyun ölsün" şeklindeki netameli politikası, esasen kurdu doyurma amaçlıdır ...
Rus basınında Afrin’e yönelik askeri müdahale ile ilgili kimi yorumlarda Rusya’nın, kimi yorumlarda ise Erdoğan’ın hata yaptığı savunuluyor ...
Eğer silahlı ayaklanma ve proletarya diktatörlüğü gibi amaçlar benimsenmeseydi veya ertelenseydi yeni bir Bonapartist otokrasiye geçiş kaçınılmazdı ...
Silopi’de “kafayı cilalayan” kahraman polisler, panzer tipi tankla öyle umursamaz ve ahmakça bir evin duvarını yıkıp iki küçük Kürt çocuğunu katlettiler. Bu keyfiyet, aymazlık ve zavallılık Kürtlere y ...
1 2 3 6 9 / 47