1 2 3 4 5 6 12 36 / 103
90’lı yıllarda Şili’de Politik Ekoloji Enstitüsü adlı sivil toplum örgütü gelişmiş ülkelere “Tamam, size dolar borcumuz var ama siz de ozon deliğini yaratarak bizim çevremizi bozdunuz ve sağlımızı teh ...
Burjuvazinin kurduğu “savunulacak mekân” ile güya suç önlenmeye çalışılır. Sadece belirli bir mekânda soyutlanma suçu önleyebilir mi? Siteden çıktığınızda silahlı mı gezeceksiniz? Ülkemizin büyük ...
İnsansever kapitalizm deyimi ilk kez 2006 yılında “The Economist” dergisinde bir makalede geçer. Silikon vadisinin yeni zenginleri, dolar milyarderleri birden insansever olmaya başlarlar ...
Tarlaların üzerinde İHA’lar, robotlar, akıllı gözlükler, bağlantılı nesneler geziniyor… ...
Guillaume Legrand, 2002 yılında TOWT adlı şirketi kurar. Amaç yelkenlilerle deniz taşımacılığını sağlamaktır. Konteynerlerin ağırlığı karşısında yılmaz ve unutulan bu taşımacılığa yeni bir nefes aldır ...
Et üretim ve tüketiminden vazgeçmeli miyiz? Dünya nüfusunun yaklaşık %5'i vejetaryen, yani hayvan eti tüketmeyen, sebze-meyve tüketen insanlar. Onlara mı katılalım? ...
Yerel yönetim ve direnişler aralarında karşılıklı bağlar kurabilir ve dayanışma, ekonomi, enerji, gıda ve yukarıda saydığımız birçok alanda özerklik ya da yeterlilik elde edebilirler Dünyanın d ...
Nadir toprak cevherlerinin yerini alacak cevher ortalıkta gözükmüyor. Teknolojik katma değeri yüksek olan bu cevherlerin rezervleri sınırlı ama gelişen yeni teknolojiler ise bu cevherleri yutuyor. Önü ...
Kentler giderek betonlaşıp yeşili yutarken binlerce ton betonun yapımında kullanılan kum ve çakılın  nasıl ve ne şekilde elde edildiğini ve çevreye verdiği zararı hiç düşündünüz mü? Otoyolların kumlar ...
1 2 3 4 5 6 12 36 / 103