1 9 10 11 12 99 / 106
Uluslararası sözleşmelerde (Çevre ve İklim Sığınmacıları) ÇİS’ler için özel bir statü olmadığını gördük. Nedeni ise ÇİS’in yeni bir kavram ve olgu olmasıdır. Sığınmacılarla ilgili sözleşmenin yapıldığ ...
Çevre ve İklim Sığınmacıları’nın (ÇİS) insani ve coğrafi boyutunu kısaca gördükten sonra önümüzdeki yıllarda sayıları giderek artacak olan ÇİS’lerin hukuki bir statü kazanmaları olanaklı mıdır? Elimiz ...
Maliyeti çok konuşuldu, oda sayısı da öyle. Ruhsatı, yer seçimi tartışıldı ve hala tartışılıyor. Pulu basıldı. Dış basın geniş yer verdi ve böyle bir saray görülmedi, dediler. Biz burada başka bir kon ...
Nasıl ki ölümlü iş kazaları sayısı giderek artarken gerekli denetimler yapılmıyorsa, nasıl ki her yıl öldürülen kadın ve taciz edilen çocuk sayısı artarken gerekli yasal önlemler alınmıyorsa, trafikte ...
Bir önceki yazıdan (Çevre / İklim Sığınmacıları) devam… Bu insanların çevre koşullarının bozulması nedeniyle göç ettiklerini belirttik.O halde, çevre koşulları nedir ve neden değişmektedir? Çevrese ...
2020-2050 yılları arasında çevre koşullarının ve küresel ısınmanın etkisiyle belki de dünya tarihinde ilk kez olarak kimi devletlerin sular altında kalıp kaybolmasına tanıklık edeceğiz. Bu kez hangi N ...
Kentsel Dönüşüm son günlerin en çok konuşulan konusu. Gün geçmiyor ki ülkenin herhangi bir ilinden kentsel dönüşümle ilgili haber çıkmasın. Varsa yoksa kentsel dönüşüm. Üzerinde çok yazıldı, konuşu ...
Sorduğumuz bu soruya hemen yanıt verelim ve açıklamaya çalışalım. Otomobil çalışırken ve yolda giderken evet ama öncesi ve sonrasında hayır; yani otomobil üretilirken, elektriği şarj edilirken ve otom ...
Halk için çalıştıklarından bir de kurallara uymaları istenemez ama onlar halktan kurallara uymalarını isterler ve uymayanlar da cezalarını öderler “Demokrasi” adı verilen sistemde seçenler ve seçil ...
1 9 10 11 12 99 / 106