Son dönem Türk kadın yönetmenlerin filmlerine baktığımızda, Türk sinemasında elbette bir kadın sinemasından bahsetmek mümkündür. Özellikle anlatıda, kadın karakterler ana karakterlerdir ve mücadeleler ...
Çalışma hayatı ile birlikte, kadın(lar), artık bir erkeğe ihtiyaçları olmadığını ve kendi güçlerini fark etmeye başlarlar. Yalnız, çalışmanın kadınları tamamen özgürleştireceği düşünülmemelidir. Uzun ...
Cinsiyetin kültürle olan ilişkisinin, cinsiyetin doğa ile ilişkisi olmadığı söylenemez. Böyle bir durumda, “biyoloji kaderdir” söylemindeki gibi Butler, aslında kültürün de kader olduğunu ortaya koyar ...
Ataerkil sisteme hizmet eden bir araç olarak sinemanın, zaman içerisinde nasıl dönüştüğü ve kadın yönetmenler tarafından üretilen ve alternatif sinema (ya da karşı sinema) içerisinde değerlendirilebil ...
4 / 4