Hâkime ve oradaki çalışanlara yutkunarak şöyle seslendim: “Eğer onları katiller katletmeseydi, onlar da belki bu kürsülerde oturup görev yapacaklardı. Suruç’a gidenlerin çoğu yüksek okul mezunuydu, mü ...
1 / 1