1 2 3 25 9 / 224
Ücret karşılığı emek gücümüzü sattığımız mesai süresinin sonunu “zorunluluk dünyası”ndan çıkış, mesai sonrası zamanımızı ise biyolojik ve toplumsal varlığımızı onarmak ve yeniden üretmek için kendi ir ...
Sömürgecilikten kurtuluş sorununun kapitalizmden kurtuluş sorunuyla kaynaştığı bir noktaya geldiğimiz aşikâr. Sömürgesel devrimle metropol devriminin birbirinden ayrılamayacağı, aynılaştığı, aynı düzl ...
Günümüzün kapitalist üretim sürecinin değişik unsurlarına odaklanarak yürütmeye, derinleştirmeye çalıştığım tartışmanın belli başlı unsurlarına çeşitli vesilelerle giren, temas eden üç yazarın çalışma ...
Nereden nereye geldiğimize bir bakalım: Proleterleşmesi için üretim araçlarının bireysel mülkiyetinden arındırılan işçiden, proleter olarak varlığını sürdürebilmesi için üretim araçlarına sahip olmak ...
Patriarka aracılığıyla “ev kadını” haline getirilen bağımlı-kadının, erkek işçinin emek gücünün yeniden üretiminde “değişmeyen emek” olarak karşılık bulan, dolayısıyla değer ve artık değer üretmeyen e ...
Günümüz dünyasında giderek daha büyük bir yer tutmaya başlayan sanal ticaret, eğlence ve iletişim platformlarında “ürettirilen” kullanım değerlerine, bu kullanım değerlerine kazandırılan meta biçimler ...
Nüfusun proleterleştirilebilir kitlesinin sonuna ulaşılması ile kapitalizmin sonuna gelinmesi arasında uzun ve sınıf mücadeleleriyle damgalanmış bir sürecin yaşanması da kesindir ...
Kapitalizmin “işçilerin gereksinimlerini baskılayan” 19. yüzyıldaki konumundan, “arzularını çoğaltan ve kışkırtan” 21. yüzyıldaki konumuna geçişinde açıklanması gereken bir tuhaflık yok mu? ...
Peki değer üretimine ve sermaye birikimine dahil olan ve meta biçiminde olmayan eski emek formları yok oluşa giderken, emeğin “emek gücü” olmayan yeni meta formları ve meta biçiminde olmayan ama değer ...
1 2 3 25 9 / 224