1 2 3 26 9 / 230
Yaşamak, sadece yaşamak, “çıplak yaşam”, insanın toplumsal varlığının asgarisidir ve işçilerin, yoksulların bu asgariyi güvence altına almak için sermayeye/sermaye devletine boyun eğerek varlıklarını ...
Aylar sonra salgın hızını kesip tehlike yönetilebilir hale geldiğinde, artık bir başka dünyada yaşamaya başlamış olduğumuz gerçeği üzerinde daha fazla düşünmek ve eylemde bulunmak zorunda olacağız ...
Kemalizm’in Türkiye'deki toplumsal gericilikle aynı tarihsel zemini paylaştığı, kategorik bir karşıtlık halinde olmadığı bir gerçektir ancak, bugünkü faşizmin toplumsal dayanağını ve “hikmet-i hükümet ...
Totalitarizm eğiliminin ve vesayet sisteminin Jön-Türklerin, İttihat ve Terakki’nin ve Kemalistlerin batıcı-modernizmlerinin bir ürünü olduğu, dönemin “modernleşme karşıtlarının” ve “uzlaştırmacıların ...
Ekonomik mücadelenin yeni tipte taleplerinin, alışageldiğimiz işçi hareketinin rutini içinde kendini göstermeyeceği ortada. Ama zaten sorunumuzun bir yönü de “alışageldiğimiz işçi hareketi”nin dayandı ...
Google’ın meta üretimine seferber ettiği ve emeğe dönüştürdüğü Google Maps kullanıcısının etkinliği de bir “küçük üreticilik” faaliyeti olarak düşünülebilir mi? ...
İnsan hayatının, “iş zamanı” ve “iş-dışı zaman” olarak bölündüğü “sermayeye yarı-bağımlı” biçimi geride kalıyor. İnsan hayatının bütün anlarının sermayeye vakfedildiği bir zapt edilme durumu ile karşı ...
Ücret karşılığı emek gücümüzü sattığımız mesai süresinin sonunu “zorunluluk dünyası”ndan çıkış, mesai sonrası zamanımızı ise biyolojik ve toplumsal varlığımızı onarmak ve yeniden üretmek için kendi ir ...
Sömürgecilikten kurtuluş sorununun kapitalizmden kurtuluş sorunuyla kaynaştığı bir noktaya geldiğimiz aşikâr. Sömürgesel devrimle metropol devriminin birbirinden ayrılamayacağı, aynılaştığı, aynı düzl ...
1 2 3 26 9 / 230