1 2 3 26 9 / 227
Ekonomik mücadelenin yeni tipte taleplerinin, alışageldiğimiz işçi hareketinin rutini içinde kendini göstermeyeceği ortada. Ama zaten sorunumuzun bir yönü de “alışageldiğimiz işçi hareketi”nin dayandı ...
Google’ın meta üretimine seferber ettiği ve emeğe dönüştürdüğü Google Maps kullanıcısının etkinliği de bir “küçük üreticilik” faaliyeti olarak düşünülebilir mi? ...
İnsan hayatının, “iş zamanı” ve “iş-dışı zaman” olarak bölündüğü “sermayeye yarı-bağımlı” biçimi geride kalıyor. İnsan hayatının bütün anlarının sermayeye vakfedildiği bir zapt edilme durumu ile karşı ...
Ücret karşılığı emek gücümüzü sattığımız mesai süresinin sonunu “zorunluluk dünyası”ndan çıkış, mesai sonrası zamanımızı ise biyolojik ve toplumsal varlığımızı onarmak ve yeniden üretmek için kendi ir ...
Sömürgecilikten kurtuluş sorununun kapitalizmden kurtuluş sorunuyla kaynaştığı bir noktaya geldiğimiz aşikâr. Sömürgesel devrimle metropol devriminin birbirinden ayrılamayacağı, aynılaştığı, aynı düzl ...
Günümüzün kapitalist üretim sürecinin değişik unsurlarına odaklanarak yürütmeye, derinleştirmeye çalıştığım tartışmanın belli başlı unsurlarına çeşitli vesilelerle giren, temas eden üç yazarın çalışma ...
Nereden nereye geldiğimize bir bakalım: Proleterleşmesi için üretim araçlarının bireysel mülkiyetinden arındırılan işçiden, proleter olarak varlığını sürdürebilmesi için üretim araçlarına sahip olmak ...
Patriarka aracılığıyla “ev kadını” haline getirilen bağımlı-kadının, erkek işçinin emek gücünün yeniden üretiminde “değişmeyen emek” olarak karşılık bulan, dolayısıyla değer ve artık değer üretmeyen e ...
Günümüz dünyasında giderek daha büyük bir yer tutmaya başlayan sanal ticaret, eğlence ve iletişim platformlarında “ürettirilen” kullanım değerlerine, bu kullanım değerlerine kazandırılan meta biçimler ...
1 2 3 26 9 / 227