1 2 3 7 9 / 55
Sıkıyönetim'e rağmen yüz binlerce işçi 25 Temmuz'a kadar üç gün boyunca grev ve protesto gösterileri gerçekleştirdi. 23 Temmuz'da DİSK'e bağlı sendikaların üyesi işçilerin bir günlük genel grevine Tür ...
15-16 Haziran'da olan şey, her şeyden önce bir Genel Grev'dir. Şu iki nedenden dolayı. Birincisi, işçiler, yüzlerce fabrikanın şalterini hiç tereddüt etmeden indirmiştir. İkincisi, grevler Türkiye kap ...
Gerçek işsizliğin devasa boyutu, sınıflar mücadelesinde yedek işgücü ordusunu, sosyal mücadele saflarına doğru yöneltmek için yeni taleplere, yeni sloganlara ihtiyaç olduğunu yakıcı biçimde ortaya koy ...
Büyük yıkımlar cereyan ederken canlanmış veya (bugün olduğu gibi) harekete geçme imkanları muazzam ölçüde genişlemiş devasa yığınların enerjisi, kapitalist devletin kağıttan duvarlarına kendiliğinden ...
Aradan geçen 25 yılda dalgalı saçları grileşmiş, yönetici kisvesi üzerine abartısız oturmuş, İslamcı siyasetin iflas ettiğini vazedenlerin yönlendirdiği yeni burjuva sağ partisi Deva'da, İslamcılığa d ...
Bu türden bir bildiri Cumhuriyet’in tek partili döneminde hazırlanıp ilan edilseydi, bizim liberal solcular için üzerinde zıplanacak ne mükemmel "korporatizmin ve militarizmin" hatta faşizmin örneği o ...
Asgari ücreti, gerçek anlamı olan saatlik en az ücret olmaktan çıkarıp, aylık düzeyde tarif edince ve üstelik bu tarifi geçim ücreti biçiminde genişletince, gerçek ücret mücadelesine de zarar vermiş o ...
Benim Mümtaz Soysal'la tanışıklığım, özelleştirme saldırısının sistematik biçimde başladığı 1990'ların başındadır. Mümtaz Soysal devletin iktisadi kuruluşlarının satılmayıp mülkiyetinin devlet elinde ...
Garbis Altınoğlu ve Ali Topuz... Benim hayatımda da izdüşümleri olan biri sosyalist harekette, diğeri burjuva politika hayatında önemli sayılabilecek kişilerdi ...
1 2 3 7 9 / 55