1 2 3 6 9 / 52
Büyük yıkımlar cereyan ederken canlanmış veya (bugün olduğu gibi) harekete geçme imkanları muazzam ölçüde genişlemiş devasa yığınların enerjisi, kapitalist devletin kağıttan duvarlarına kendiliğinden ...
Aradan geçen 25 yılda dalgalı saçları grileşmiş, yönetici kisvesi üzerine abartısız oturmuş, İslamcı siyasetin iflas ettiğini vazedenlerin yönlendirdiği yeni burjuva sağ partisi Deva'da, İslamcılığa d ...
Bu türden bir bildiri Cumhuriyet’in tek partili döneminde hazırlanıp ilan edilseydi, bizim liberal solcular için üzerinde zıplanacak ne mükemmel "korporatizmin ve militarizmin" hatta faşizmin örneği o ...
Asgari ücreti, gerçek anlamı olan saatlik en az ücret olmaktan çıkarıp, aylık düzeyde tarif edince ve üstelik bu tarifi geçim ücreti biçiminde genişletince, gerçek ücret mücadelesine de zarar vermiş o ...
Benim Mümtaz Soysal'la tanışıklığım, özelleştirme saldırısının sistematik biçimde başladığı 1990'ların başındadır. Mümtaz Soysal devletin iktisadi kuruluşlarının satılmayıp mülkiyetinin devlet elinde ...
Garbis Altınoğlu ve Ali Topuz... Benim hayatımda da izdüşümleri olan biri sosyalist harekette, diğeri burjuva politika hayatında önemli sayılabilecek kişilerdi ...
Bu arkadaşımız devletin Bay İçişleri Bakanı’nın bu kadar mesele varken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her hareketini, her sözünü, seyahat ederken uçak mı, otobüs mü, özel araç mı kullanı ...
AKP ve liderinin yenilgisi, sınıf çelişkisi gerçeğinin ve Kürt meselesini dini, milliyetçi ve genel bir yoksullar edebiyatı bir örtüsü ile kapatılıp, toplumu yeniden biçimlendirme politikasının da son ...
Dünya kapitalizminin Türkiye zincirindeki krizin çöküşe doğru yönelmesi, 2019'da sınıf mücadelesinin zorlu geçeceğini gösteriyor. Sermaye sınıfı AKP iktidarı aracılığıyla epeydir gündemde olan saldırı ...
1 2 3 6 9 / 52