1 2 3 4 5 10 27 / 89
Engeller örgütlenmenin önünde ciddi birer sorundur, ancak aşılabilir niteliktedir ve aşılabilmektedir. Engellerde açılan gedikler daha da büyütülebilir mi? İşte bu noktada DİSK’ten gelen öneri yeni bi ...
Özel istihdam büroları (ÖİB) ile hedeflenen işçinin köleleştirilmesi, düşük ücretler ve işverenin keyfine kalmış sürelerle çalıştırmaktır. ÖİB'ler işçi sınıfı açısından geriye gidiştir. Uluslararası 8 ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” yayınlandı ...
Çalışma hayatında 2015 yılının en fazla konuşulan konularından biri olan hukuktaki tanımıyla “alt işverenlik” genel kullanımıyla “taşeron” sisteminde sorunlar devam ediyor. Taşeron sisteminin, en hafi ...
Geçtiğimiz ay, bir sendika web sayfasında yayınlanan haber, tümüyle gözlerden kaçmış gibi görünüyor. Tekstil İşçileri Sendikası’nın web sayfasındaki habere göre, iki işyerine ait toplu iş sözleşmes ...
Başlıktaki soruya ilk elden şu yanıt verilebilir; seçimlerin sonuçlandığı tarihten sonra yapılan tartışmalara bakıldığında geniş bir kesim açısından bitirir. Çünkü asgari ücret artışı beklentisi içind ...
Olağanüstü koşulların yaşandığı bir ortamda, Türkiye’deki işçi sendikalarına yönelik istatistikler bir hayli gecikmeli olsa da yayımlandı. 29 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete��de yayınlanan Temmuz 2 ...
10-16 Mayıs tarihleri Türkiye’de Engelliler Haftası olarak biliniyor. Aslında genelde yalnızca 10 Mayıs’ta resmi veya sivil kurum ve kuruluşlarca çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bakıldığında olay ...
Engellilerin haklarına yönelik resmi makamların size göstereceği çok sayıda hukuk belgesinden söz etmek mümkündür. Örneğin, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasına girdiğinizde k ...
1 2 3 4 5 10 27 / 89