1 2 3 4 10 18 / 89
Gençlerin yüzde 20,8’i işsiz. Ne eğitimde ne de istihdamda görünen gençlerin oranı ise yüzde 24,2... ...
Bu yazımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği raporundaki çok sayıda veri ve grafik içinde “kadın” alanını biraz daha öne çıkarmayı deneyeceğiz ...
Bir atasözü vardır; “kurtla ortak olan tilkinin hissesi; ya tırnaktır ya da bağırsak” ...
Emekli aylıkları konusu, en az 12 milyon vatandaşımızın doğrudan, bunun en az iki katı vatandaşımızın ise dolaylı olarak yaşam kalitesini etkilemektedir ...
Suriyeli göçmenlerin Türkiye’nin “emek piyasası”na büyük oranda “entegre” edildiği bir gerçekliktir. Evet, bir entegrasyon vardır, ancak bu Türkiye’nin kayıt dışı cehenneminin bir parçası olarak gerçe ...
Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiğe göre son altı ay içinde çalışan sayısı 338.582 kişi azalmış ve 12.699.769’a inmiştir ...
Sektörel düzeydeki toplu sözleşme sistemi, toplu sözleşme kapsamına giren işçi sayısını artırdığı gibi işçiler açısından gelir eşitsizliğini de önleyici bir işlev görmektedir Yazımızın başlığın ...
Ülkemize göçmen olarak gelenlerin talihsizliği, Türkiye’de işçi sınıfının örgütsüz bırakılmış olmasıdır. Bu olumsuzluğu, belki birlikte örgütlenerek aşabiliriz ...
Gerek teşmil gerekse çok düzeyli toplu sözleşme önermeleri Türkiye işçi sınıfı açısından rüzgara karşı yürümeyi, yani zoru hedeflemeyi de önermek anlamına gelmektedir ...
1 2 3 4 10 18 / 89