1 16 17 18155 / 155
Kürt Özgürlük Hareketi militanı üç kadınının Paris’te katledilmesi ve hemen ardından AKP cenahından gelen ilk açıklamalar, İmralı’da başlayan görüşmelerden AKP hükümetinin beklentileri hakkında önemli ...
AKP'nin Sabra Şatila katliamının altında imzası bulunan faşist Falanj'la bu düzeyde ilişki geliştirmesinin altında yatan asıl neden, kuşkusuz emperyalist Batı ittifakı güdümünde oluşturduğu Ortadoğu ...
1 16 17 18155 / 155