1 10 11 12100 / 100
Durum böyleyken, son dönemde, MESS başta olmak üzere, TİSK'e bağlı işveren sendikalarının yıllardır hiç de önemsemedikleri özel hakem kurumunu toplu pazarlık masalarında gündeme getirdikleri ve ısrarl ...
1 10 11 12100 / 100