1 2 3 12 9 / 101
DİSK, özgürlükçü bir sendika ve toplu pazarlık modelini bir siyasal talep olarak geliştirerek, demokratik ve özgürlükçü yasa önerilerini bir siyasi talep olarak kamuoyu gündemine taşımalıdır. Böyle bi ...
‘93 İhtilali’nde Hugo, ihtilalin diyalektiğini de ustalıkla ortaya koyuyor: “İhtilalin yarattığı, aynı zamanda koruyucusu olan Convention medeniyeti de geliştirmeye çalışıyordu. Bu kurum hem insanları ...
Necmettin Ankara’ya döndüğünde Bingöl cezaevindedir. İki arkadaş tellerin arkasından görüşürler. Necmettin, Yapı İşçileri Sendikası’yla bağ kurar ve ODTÜ inşaatlarının örgütlenmesinde çalışmaya başlar ...
Kemal Türkler’i anlamak, tanımak, her şeyden önce ona, Maden-İş’in ve 1967 yılından sonra da DİSK’in omuzlayıp götürdüğü eylemlerin, direnişlerin, grevlerin, siyasi çıkışların… kısaca kavganın, hayatı ...
Adalar’da yük ve yolcu taşımacılığı faytonlarla yapılmaktadır. Ve adalar artan sıklıkla yürek paralayıcı görüntülere sahne olmaktadır. Her yıl Adalar'da üç yüzden fazla atın öldüğü bilinmektedir. Atla ...
Mülksüzler’i okuduktan sonra Le Guin’in, önemli bir edebiyatçı olmasının yanında çağımızın çok önemli bir entelektüeli, filozofu olduğunu görüyoruz ...
Türk-İş Başkanı, “oyunda yokuz” diyerek -bir mecaz kullansa da- aslında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olup bitenin bir oyun olduğunu da itiraf etmiş oluyor ...
Sömürücüye Yumruk, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Zonguldak il örgütü çevresinde ve Hüsamettin Güven ile Ahmet Hamdi Dinler’in öncülüğünde yayın hayatına başlamıştı. ...
Miletli filozoflara ama kronolojik olarak belki de daha çok Thales’e atfedilmesi gereken büyük devrimi, Anaksimandros’un yarattığı muazzam entelektüel altüst oluş izler ...
1 2 3 12 9 / 101