1 2 3 4 5 6 27 / 50
AB'ye katılırsa Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacağı liberal bir şehir efsanesidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ancak Türkiyeli emekçilerin ve demokrasi güçlerinin mücadelesi sonucu ge ...
Elbette bu ülkeyi yöneten bir siyasi parti olarak AKP bu krizin sorumlusudur ama AKP başından beri emperyalizmin iktisadi politikalarını uyguluyor. Emperyalizmi bir tarafa bırakıp sadece AKP’ye saldır ...
Önümüzde, tüm emperyalist ülkelerin hızla silahlanacağı ve aralarında ki çelişkilerin hızla derinleşeceği yıllar olacaktır ...
Alınan tüm önlemlere rağmen kriz aşılamadı. Ekonomide durgunluk ve krizin artçı saldırıları devam ediyor ...
Oldukça kritik bir dönemde bulunuyoruz, krize karşı eski yöntemlerin artık işe yaramadığı ama yeni politikaların da üretilemediği bir dönemdeyiz ...
Çok sayıda kapitalistin olduğu serbest rekabetçi piyasada, kapitalistimizin kâr oranlarının eğilimsel düşüşüne karşı yapabilecekleri oldukça sınırlıdır ...
Tekeller sadece işçilerini, hammadde sağlayan çiftçileri vb. iliklerine kadar sömürmekle kalmıyor, aynı zamanda taşeronlarına da artan kârlardan pek fazla koklatmıyorlar ...
Politik kriz emperyalist kampın tümünü sarmış durumda. Katı olan her şey şimdilik buharlaşmasa da sıvılaşıyor, eriyor ...
Böyle bir şey en son 30’larda olmuştu, sonucunu hepimiz biliyoruz. Bu noktada Trump'ın iktidara gelmesi basitçe 'bir emperyalist gitti, ya da gerici bir başkan gitti gerisi geldi' olarak geçiştirilmem ...
1 2 3 4 5 6 27 / 50