Bazı çiçekler, doğasında güzeldir, endüstri çiçeği olduğunda dönüp bakmaz kimse. Onları oldukları yerde, sarp kayalıktaysa sarp kayalıkta, kızgın kumdaysa kızgın kumda tutmak, orada sevmek gerekir ...
Sizin dede dediğiniz Ahmet Turan Kılıç’ın anası babası da Ahmet Turani Gazi’ye “çocuğumuz olsun” diye adakta bulunmuş, adını ona göre vermiş olmalı. Biz Sivas’tayken, çocukların yaşamasını çağrıştırır ...
2 / 2