Etiket: Mustafa Peköz

1 2 3 4 19 18 / 169
Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu illerde elde edilecek yerel seçim sonuçları, devletin izlediği politikalar nedeniyle, sadece yerel yönetimlerin değil aynı zamanda Türkiye’nin politik geleceği bakımın ...
HDP, AİHM’nin Demirtaş kararının uygulanması için çok kapsamlı bir politik çalışma içerisinde olmalıdır. Ortaya çıkan politik tablo, HDP’nin yeniden toparlanması ve örgütsel-politik etki alanını geliş ...
Washington’ın DSG’yi politik ve askeri olarak desteklemesi, Pentagon’un Suriye’de çekip gitmeyeceğini özetliyor. Bunu yaparken Ankara’yı stratejisine uyumlu hale getirmek için bir “ödül” sundu, üç PKK ...
24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçları, HDP’nin İstanbul’da kilit parti olduğunu bir kez daha teyit etti denebilir. Bu nedenle, 31 Mart 2019'da İstanbul’u kazanmak isteyen her partinin HDP ile dengeli ...
Zirve'den Rusya’nın politik tercihlerine uyumlu kararlar çıktı. Putin, İdlip sonrası gelişmeleri önemsediğine dikkat çekti. Burada Ankara’ya ciddi bir mesaj verdi. Putin diplomatik dili ustaca kullana ...
Gölge cumhurbaşkanı Bahçeli’nin “Mart seçimlerinde MHP olarak her yerde aday göstereceğiz” çıkışı, kriz olarak görünen sorunların aşılmamasına değil, esasen Ergenekon’un politik temsilciliğine dönüşen ...
Küresel kapitalist sistemin gelişme eğilimi ile ortaya çıkan politik-toplumsal-ekonomik krizlerin olumsuz yansımalarını cezaevleri gerçeğinde görebiliriz ...
Anlaşma New York’taki merkezle mi yapıldı yoksa İstanbul’daki Ofis’le mi? Hangi şartlar ve koşullar içerisinde yapıldı? Ne kadar para ödenecek? Şirketin yetki alanı hangi sınırlara göre belirlendi? ...
İdlip savaşı olacak ve radikal İslamcı güçler tasfiye edilecek. Esas mesele, bundan sonra politik sürecin nasıl işleyeceğidir ...
1 2 3 4 19 18 / 169