1 2 3 18 / 24
Fırat’ın iki yakasında iradesine sahip çıkan halk, sarayı boykot eden hukukçular, doğaya-yaşam alanlarına sahip çıkanlar, yaşamını ve haklarını savunan kadınlar, parçalı da olsa direnen emekçiler… Faş ...
Tıpkı Ankara’dan İstanbul’a adalet için yüründüğü gibi, tıpkı sosyalistlerden Kürt hareketine İstanbul için seferberlik başlatıldığı gibi şimdi sokağın Diyarbakır, Mardin ve Van için canlanması gereki ...
Dağa yürüyen insan seline hem kulak verelim, hem güç verelim. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Kaz Dağları’na akan binlerce yaşam savunucusu bu ülkede suyun hiç durulmayacağını bir kez daha gösterdi ...
Sosyalistler, devrimciler bu süreçte kendi yanıtlarını ortaya çıkarmalı. Bu krizin içindeki olanağı görüp hem sistemin restorasyon hamlelerine dur diyecek hem de iktidar karşıtı tepkileri devrimci bir ...
Mesele halkın öfkesinin, adalet arayışının, eşit bir yaşam beklentisinin Erdoğan faşizmini yıkma hedefiyle ve sol bir programla örgütlenmesi. Ve bu programın halkın mücadelesi içinde anlam kazanması, ...
Bu ülkenin devrimcilerine, sosyalistlerine tarihsel bir rol düşmekte: Rejimin toplumsal meşruiyet krizi yaşadığı bu dönemde bunu siyasal bir krize dönüştürmek. Düzen güçlerinin bu krizi kendi araların ...
Tüm bu süreç devrimciler için seyredilecek, sonuçları değerlendirilecek ve sadece örgütlülük çıkarlarına göre taraf olunabilecek şekilde yaşanmamalı. Gerek tüm seçim süreci boyunca ve elbette seçimden ...
Sosyalistlerin gerek ideolojik hedefleri gerekse de politik/pratik tutum alışları hiçbir koşulda sosyal demokrasinin sınırları içerisine hapsolamaz. Açıktır ki bu seçimde de CHP’nin ve İmamoğlu’nun sö ...
Artık “tekrar seçim” CHP’ye oy basmaktan, İmamoğlu’nu tekrar seçtirmekten öte anlamlar taşımaktadır. İstanbul başta olmak üzere AKP’lilerin kurduğu “mahalle baskısı” tam tersine çevrilecektir. İstanbu ...
1 2 3 18 / 24