1 2 3 15 9 / 127
Venezüella’da İş Yasası’nın 149. Maddesi, işçi denetimini geçici bir durum olarak tanımlamaktadır ve bir şirkete yönelik kalıcı bir yönetim sistemi olarak tanımlamaktan kaçınmaktadır. Bunun anlamı, [y ...
Mao Zedung’un işaret ettiği üzere, büyük bir kaos olumlu bir şey de olabilir. Büyük bir düzenlilik, sermayenin birikime devam etmek için ihtiyacı olan toplumsal çimentodur. Fakat kaos, şeyleri dönüştü ...
Samir Amin her ne kadar bu dünyadan göçtüyse de, ölen bir yıldız gibi arkasında parlak bir ışık izi bıraktı ve önümüzdeki belirli bir zaman için de bu iz varlığını koruyacak ...
El Maizal komünü sözcüsü Angel Prado, komündeki siyasal projenin gidişatını, Aralık’taki tartışmalı yerel seçimleri, komünü bugünün bağlamındaki rolünü ve komün meselesinin yeni anayasaya nasıl dahil ...
Chavezci taban örgütlenmesi önderlerinden Angel Prado, Venezüella’da komüncü projenin geleceğini ve Bolivarcı Sürecin çelişkilerini değerlendiriyor ...
İşgal etmek, müdahale etmek ve Orta Doğu’daki gelişmelerin seyrini değiştirmenin küresel yansımaları ve sonuçları olacaktır. Batılı devletler, burunları sokmak ve imha etmek yönünde inatçı ve tehlikel ...
Bu kapitalizm, bu görünüşte “modernite” aslında beş bin yıldır sürmekte olan bir Neolitik dünyayı temsil ediyor. Bu da şu anlama geliyor: O yaşlı – çok çok yaşlı ...
Narko-devlet iktidarı meselesi, sistem karşıtı hareketler açısından merkezi bir meseledir ve ona karşı, ancak bu iktidarın çeperlerinde kendimizi örgütlememiz halinde, sağlam ve kalıcı özgürleştirici ...
Otonomcu demokrasi, bürokratik zümrelerin yeniden üretilmesinin bir aracı ya da prosedürü değil, bir toplumsal ve siyasal anlaşma, yaşamın bütün alanlarında ve meselelerinde topyekûn işleyen bir günde ...
1 2 3 15 9 / 127