1 2 3 10 9 / 86
Suriye'nin en büyük coğrafi bölgesi olan Humus eyaleti şu anda mezhepçilik ve aşırılık sahnesinin en büyüğüne dönüşmüş durumda. Suriye rejimi, dinci aşırılıkçılar ve savaş ağaları, yani krizdeki bütün ...
Marksist ve genel olarak radikal geleneğin içinde "halk" ve "halk egemenliği" kavramlarına, bu kavramları sosyal antagonizmanın ve siyasal baskının burjuva mistifikasyonu olarak görerek, itirazlar olm ...
Eski bir Şili deyişi vardır: "Hiçbir düşman yüz yıl yaşamaz, hiçbir Hıristiyan bu düşmana kayıtsız kalmaz." Son günlerde tüm ülkeye yayılan protestolar şuna işaret ediyordu: Pinochet dönemi anayasası ...
Söylenmesi bile gereksiz ama Birleşik Devletler ve Batı Avrupa bu değişim dalgasını yönlendirmek kısıtlamak ve ona yeniden yön vermek için var güçleri ile uğraşıyorlar. Ne var ki güçleri eskisi gibi d ...
Dünya Sosyal Forumu (DSF) hala hayatta ve ayakta. 6-11 Şubat arasında Senegal, Dakar'da toplandı. Öngörülemeyen bir tesadüfle, aynı hafta Mısır halkı Hüsnü Mübarek'i tahtından indirdi ve hareketin baş ...
Rodney Ramcharan, ekonomi politikalarının sadece büyüme oranları üzerinde odaklanmasının çok tehlikeli bir saflık olduğunu IMF çizgisinden bize anlatıyor. Aşırı eşitsizlik "büyümeyi artıracak fizik ve ...
Fiili takaslar ile işlerin yürüdüğü bir dünyaya doğru gidiş ihtimali söz konusu, hatta bana göre gerçekleşiyor. Bu da kapitalist dünya ekonomisinin etkin işleyişi ile hiç de uyumlu bir durum değil. ...
Birçok ülkenin Afganistan'ın nasıl yönetildiği ile ilgilendiği sır değil. Geçen otuz yılda birçok ülke Afganistan'da arzu ettikleri biçimde bir hükümetin oluşması için asker ve silah ya da önemli mikt ...
Latin Amerika, yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında dünya solunun başarı öyküsüydü. Bu iki anlamda doğru. İlki ve en fark edilir olanı sol ve ortanın solu partilerin bu sürede hatırı sayılır sayıda s ...
1 2 3 10 9 / 86