Sendika.Org Yazıları

1 978 979 980 981 982 988 8820 / 8890
Türkiye'nin önde gelen yerli sermaye grupları giderek büyüyen ölçeklerde, çokuluslu şirketlerle ortaklıklara giderek sektörün tekelleşmesini hızlandırdılar. II. Paylaşım Savaşı'nı izleyen 20 yıl i ...
Ancak, yerel seçimler sonrası kaldığı yerden devam edilecek bu önemli tartışmaya. AKP hükümeti çalışanları ve tüm halkı etkileyecek yeni yasa hazırlıklarının önemli bir kısmının çalışmalarını tamamlad ...
Çalışanlardan ve sendikalarından ciddi tepkiler yok.Oysaki, tüm bu düzenlemeler çalışma yaşamını alt üst edecek ve bu kadarıyla da kalmayacak.SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-kur tek çatı altında toplanacak ...
Vitrine çıkan söylemde, "katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alma" öne çıkmaktadır. Bu söylemde şaşılacak bir yan da yoktur. Ancak, bu söyleme rağmen, gerçeğin bir par ...
1963 yılı sanayi burjuvazisinin gelişim sürecinde önemli bir atılım yılı olmuş; 1963-70 döneminde gençlik çağını tamamlayarak mevcut ekonomik yapı içerisinde olgunluk dönemine girmiş ve varolan ür ...
Başlangıçta milliyetçi renkler de taşıyan anti emperyalist bir hareket olarak İngilizlere karşı başlayan mücadele, zamanla, Rum ırkçı-milliyetçi hareketine dönüşerek ENOSİS'te somutlaştı. ENOSİS, bir ...
1980'li yılların başında Türkiye'de 1950'lerden başlayarak süren kırsal alanın pazara açılma süreci önemli ölçüde tamamlanmış; emperyalist metropollerin Türkiye'ye biçtiği "tahıl ambarı" rolü önem ve ...
Ancak Camp David bir fiyasko zirvesi halini alınca, Ulusal Güvenlik İşleri Yardımcısı Zbignew Brzezinski'nin «Konsantrik Dış Çizgiler İlkesine Göre Ortadoğu Anlaşmazlıklarını Giderme» tasarısı bölgese ...
Sosyalizmin çöküşünün ardından yeni bir dünya düzeni oluşturmak için atağa geçen kapitalizm, 20 yıldan beri uygulamaya çalıştığı neo-liberal ekonomik ilişkileri, ideolojik-politik alandaki egemenliği ...
1 978 979 980 981 982 988 8820 / 8890