Sendika.Org Yazıları

1 977 978 979 980 981 1.013 8811 / 9111
Brezilya devlet başkanı Lula ile aynı dönemde başlangıçta sol tezlerle iktidara gelen Devlet başkanı Gutiérrez'in neo-liberalizme ve ABD'ye tam teslim olma siyasetinin neden olacağı politik kriz potan ...
İstanbul-Saraçhane mitingi, faşist diktatörlüğün iradesiyle belirlenmiş olan Abide-i Hürriyet statükosunun parçalanmasını temsil eden bir ayrışma olarak devrimci kitle iradesinin tepe noktası olmuştu. ...
Bu mühendislik projesinin daha önce de sonu hüsranla bitmişti. Şimdi, bir süredir belirtiler yine bu yönde yoğunlaşıyor. Geçen hafta da bu bağlamda önemli gelişmelere tanık olduk. Siyasi tedbir a ...
ÖTEKİLERİN ÇEVRE'Sİ... Dr. Ethem Torunoğlu* Öteki kavramı ; yoksulları, ezilmişleri, toplumun dışlanmış kesimlerini ama bu arada o toplumu ayakta tutan değerlere sahip insanları tarif etmekted ...
Yanıtlar olumsuz. Ama çok sayıda ülkede 1 Mayıs genel geçer sözlere mekan olmaktadır. Kabotaj bayramında her yıl aynı konuşma yapılmasını kimse fark etmez. Bugün emeğe yönelik saldırılardan biri de ...
Bu platformun hedeflerinden biri de, tarihsel 1 Mayıs alanımız olan Taksim Alanı'nı kazanma mücadelesiydi. 1 Mayıs'ın "Birleşik, Kitlesel ve Devrimci" olmasından ve Taksim mücadelesinden ne anlamak ...
SEKA, bu tarihsel kesitteki tarihsel, sınıfsal, toplumsal çelişkileri keskinleşmiş haliyle bağrında taşıyor. Yani sınıf hareketinin iç engellerini, geri yanlarını ve ileriye dönük açılımlarını da kend ...
Bu durumda hükümetin istediği gerçekleşmiş oluyor, sadece biraz daha dolambaçlı bir yoldan. Günümüzde belediyelere devir, kamu işletmelerini tasfiye etmenin bir ara aşaması olarak işlev görüyor. Özell ...
ABD askerleri kuzey Irak'ta askerlerimizin kafasına çuval geçirdiğinde çok da ulusal gururumuz incinmedi, ya da Bağdat Büyükelçiliğimizi korumaya giden özel timlerimiz ABD askerlerinin çok yakınların ...
1 977 978 979 980 981 1.013 8811 / 9111