Sendika.Org Yazıları

1 946 947 948 949 950 973 8532 / 8756
Avrupa solunun durumu da karışık. AB'ye karşı olanlar Anayasa'ya da karşı. Solun bir bölümü Anayasayı bir liberal manifesto olarak görüyor. Solun büyük bölümü ve sendikalar ise Anayasayı yetersiz bulm ...
Devrim ve sosyalizm umudunu koruyanlar için en tutarlı yaklaşımlardan biri, tek tek ya da blok halindeki kapitalist yapılanmaları güçsüz kılmak, zayıf konumda kalmalarını sağlamaktır. Zira, kapitalist ...
ABD Uluslararası Gelişme Örgütü'nün (USAID) Ocak 2003'de yayınladığı "Ulusal Çıkarlar Açısından Dış Yardım" raporunda (http://www.usaid.gov/fani/Full_Report--Foreign_Aid_in_the_National_Interest.pdf) ...
Bugün dünyada kaynak sahipleri tarafından büyük bir açlıkla patent altına alınmaya çalışılan "fikri üretim"in kapsamına bilgisayar yazılımları gibi bitkiler de giriyor. Bitkilerin patentlenmesinde de, ...
ÇAĞRI Bu, İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı, kadınlarla erkekleri, gezegenin bütün ezilen halklarıyla gruplarını, eşitlik, barış, özgürlük, dayanışma ve adalete dayalı ilişkiler geliştirerek dünyay ...
Fikri mülkiyet savaşlarında cephelerden birini de "ilaçlar" cephesi oluşturuyor. Yazılım ve bitkiler için olduğu gibi, ilaçlar için de kıran kırana bir patent çıkarma, "veri ayrıcalığı" kapma savaşı s ...
Türkiye'nin 17 Aralık'ta AB'den müzakere tarihi almasıyla birlikte, geleneksel sendikal hareketin, "emeğin Avrupa'sı" çalışmaları da hız kazandı. "Emeğin örgütlü güçlerinin" AB ile yapılacak olan müza ...
İkinci Dünya Savaşı sonrası koşullarda emperyalist bloğun sosyalizme karşı ileri karakolu rolüyle konumlanmış olan Türkiye'nin mevcut uluslararası işbölümü içindeki yeni konumunun ne olacağı giderek b ...
Washington merkezli Cato Enstitüsü'nün amacı (http://www.cato.org/about/about.html) şöyle beyan edilmiştir: "Kamu politikalarıyla ilgili münazaranın parametrelerini, devletin sınırlı varlığı [limited ...
1 946 947 948 949 950 973 8532 / 8756