Sendika.Org Yazıları

1 944 945 946 947 948 973 8514 / 8756
8 Mart'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinden başlayıp 17 Ekim'de Burkino Faso'da sona erecek olan Dünya Kadın Yürüyüşü 2005 sürecinde tüm dünya kadınlarının dünya etrafında dolaştıracağı İnsanlık için K ...
Güncel bir sorun olarak ülkemizdeki ve dünyadaki güvencesiz istihdam sorunu bir "işçileştirme/yeniden işçileştirme" süreci olgusudur. Emek gücü pazarındaki rekabetin aşırı bir biçimde şiddetlenmesine ...
Bir savaşın gidişatını belirleyen de işte bu örnekte olduğu üzere karşıt güçlerin manevra kabiliyetlerinin daralıp-artması, ölü ve yaralı zayiatının artması veya eksilmesi, mevzi noktaların kontrolünü ...
Ülkemizi Hemen Terk Edin! Petrol işçileri ABD ve İngiltere'nin Irak'a saldırdığı ilk günden beri, yabancı işgaline karşı direniyor. Saddam Hüseyin diktatörlüğü altında karanlık günler yaşadık. R ...
Özellikle, 20. Yüzyılda, hızlı teknolojik gelişme ile birlikte, nüfus artışının, kentleşmenin ve sanayileşmenin doğa üzerindeki baskısı tehlikeli boyutlara ulaşmış, yüzyılın sonuna doğru ise, toplumla ...
Siyasal partiler anlamında AKP iktidarına karşı daha çok Ulusalcılık kisvesi adı altında muhalefet yapmaya çalışan partiler yerlerinde saymaya devam ederek dibe vurma noktasına gelmişlerdir. Gerek siy ...
Temel Kavramlar: Blok satış, Özelleştirme, serbestleştirme, Düzenleyici Kuruluş Birçok konuda olduğu gibi, telekomünikasyon alanında yaşanan değişimler konusunda da bazı kavramlar birbirine karış ...
"GÜVENCESİZ ÇALIŞMA" İÇİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Tonguç ÇOBAN (DİSK Danışmanı) Bu bildiride "güvencesiz çalışma" olgusunun kavramsal çerçevesini oluşturmaya çalışacağız. Bunu yaparken ILO'nun İnsana Ya ...
Associated Press'i kaynak olarak kullanan Washington Post gazetesindeki makalede (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A11576-2003Nov24.html) şöyle deniyordu: "Dün senatörler, ABD Patent ve T ...
1 944 945 946 947 948 973 8514 / 8756