Sendika.Org Yazıları

1 943 944 945 946 947 973 8505 / 8756
Ancak sendikalarımız seçim sürecine girerken, bir çok iç ve dış sorunlarla beraber bir çok olumsuzluklarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu sorunlar ve olumsuzluklar da hafife alınmayacak yada üzeri ...
Bir zamanlar grevli-toplu sözleşmeli bir sendikal düzenlemeyi ilke olarak pankartlarına yazan kamu emekçileri "memur yasası çöpe" diye haykırıyorlardı. Şimdi cezaların sicilden silinmesi gündeme geliy ...
Küresel kapitalizmin iktidarını her geçen g��n artırdığı ve kurumsallaştırdığı bu günlerde, sermayenin önündeki engeller teker teker ortadan kaldırılmaktadır. Üretim süreçlerinin esnekleştiği ve kurals ...
Ne yazık ki hayat bizleri haklı çıkardı. "Üyelerinin gündelik hak ve çıkarlarını koruma" ve "toplu görüşme sürecine katılma" ile sınırlı bir mücadele ve örgütlenme anlayışı, KESK'i ve bağlı sendikalar ...
Sendika org: Genel Kurula giderken KESK' in geçmiş üç yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK'in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Ali Berberoğlu: KESK'in kuruluşundan beri ge ...
Sözkonusu olan yazılımın patentlenmesi değil. Böyle bir tanım tamamen kötü ve yanıltıcı. Çünkü patentlenen tek tek programlar değil. Böyle olsaydı sorun değildi, çünkü temelde zararsız olacaktı. Fakat ...
2000 Mart'ında Lizbon'da toplanan Avrupa Birliği Konseyi, sonradan adına Lizbon Stratejisi denilen şu kararı almıştı: 2010 yılında Avrupa Birliği'ni dünyada daha çok ve daha iyi işler için sürdürüleb ...
Eskiden Venepal adlı özel şirketin malı olan Invepal fabrikasına, şirket iflasını ilan ettikten ve Meclis fabrikanın toplum ve kamunun yararına kullanıma sokulması kararı verdikten sonra el kondu. Fab ...
Dünya Kadın Yürüyüşü, 8 Mart Uluslararası Kadınlar Gününde İnsanlık için Küresel Kadın Şartını açıklıyor. Küresel başlangıç, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Brezilyalı kadınların yürüyüşüyle başlay ...
1 943 944 945 946 947 973 8505 / 8756