Sendika.Org Yazıları

1 941 942 943 944 945 973 8487 / 8752
Bu nedenle Kamu hastaneleri döner sermaye gelirlerini artırmak için sağlık hizmetlerini paralı hale getiriyor. Bu uygulamayla birlikte Hastane yöneticileri kendilerini, varlığını sağlık hizmeti satara ...
20 Şubat 2005 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan erkek ve kadınlar yine sandık başındaydı. "Seçim partileri" açısından bakıldığı zaman ülkenin kaderini değiştirmesi bakımından çok önemli olan bu seçiml ...
Belirli süreli iş sözleşmesinin işçiyi, başta işgüvencesi olmak üzere bir dizi temel haktan yoksun bıraktığı her kesimce kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki, bu tür çalışma pek çok Avrupa Birliği ülk ...
Bu tuhaf durumun "marksist", en kapsamlı, ancak ne yazık ki bugün hatalı olduğu daha açık bir şekilde anlaşılan analizi Michael Hardt ve Antonio Negri tarafından "İmparatorluk" isimli kitapta yapılmay ...
Önnot: Bu yazı oldukça uzun bir yazı. Okunmaya değer mi? Bunu okuyucuya bırakmak gerek. Ancak, bu uzun yazının neden okunması gerektiğine yönelik bir kısa açıklama yapmak, okumak istemeyen, çok değerl ...
Türkiye-Suriye Yakınlaşması Henüz 10 yıl öncesine kadar "kırmızı kitapçıklarda" birinci derece tehdit olarak tarif edilen Türkiye'nin en uzun sınır komşusu Suriye ile ilişkileri, dönemin Kara Kuvvet ...
AK Parti'nin ABD ile ilişkilerde hem kendi tabanını hem de küresel emperyalist güçleri ayni anda tatmin etme güdüsü ile sürdürdüğü mehter adımı politikası bir süredir ortada duruyor. Bunun iki örneğin ...
Ceza reformu, son yıllarda hükümetlerin "hukuk reformu" gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi. Afrika'dan Avrupa'ya değin ceza yasaları yenileniyor, azgelişmiş devlet bürokratları ülkelerind ...
Uzun süredir, lokal kıpırdanmaların dışında, ülke düzeyinde işçi sınıfının üzerine serpilmiş olan ölü toprağını silkeleyen bir hareketlilik yok iken, SEKA direnişi önemli bir canlanmaya ve işçi sınıfı ...
1 941 942 943 944 945 973 8487 / 8752