Sendika.Org Yazıları

1 924 925 926 927 928 974 8334 / 8759
Yazının başlığı sizleri yanıltmasın; aşağıda anlatılanlar, Antillerin incisi olan Küba'daki işsizlik rakamlarının, neden bu kadar düşük olduğuna dikkati çekmektedir. 1948'in Aralık ayında, Birleşmiş ...
12 Eylül 1980 öncesine bir tepki olarak yeniden düzenlenen sendikal örgütlenme ve faaliyetlerinin temel amacı, çalışma yaşamı ile sınırlı, az sayıda, kontrol edilebilir, rekabet gücü düşük güçsüz, ken ...
Bir çok nedenden kaynaklanan ve emeğin toplumsal hareketini sekteye uğratan tıkanmanın tüm dünyada sendikaları kıskacına aldığı bir gerçektir.Bu kıskaçtan kurtulamaya dönük bir tartışma ve değerlendir ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir Sendikalar Kanunu taslağı hazırladı ve bunu sosyal taraflara verdi. Bütünüyle 2821 sayılı Sendikalar Kanununun sistematiğine bağlı kalınarak düzenlenen ta ...
Serdar Turgut'un televole olarak isim taktığı iktisatçıların, uzun zamandır yere göğe koyamadıkları IMF destekli ekonomi politikalarını, son haftalarda nasıl eleştirdiklerini izlemiyorsanız, çok şey k ...
Sermaye, eğitimi yeni bir pazar alanı olarak görmekte; "piyasalaştırma ve özelleştirme" programlarıyla, temel kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılmasını istemektedir. Yüzünü sermayeye ve emperyalizme d ...
ABD emperyalizmi, başta silah ve petrol sanayii olmak üzere kendi geleceği için bölgedeki zengin fosil kaynaklarını ele geçirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle Ortadoğu ve Avrasya'ya yönelik olarak, kam ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Sendikalar Yasası Tasarısı Taslağı sendikalara sunuldu. Taslak, 2821 sayılı mevcut Sendikalar Yasasının köklü bir biçimde değiştirilmes ...
1475 sayılı İş Yasası'nın değiştirilmesi ilk gündeme geldiğinde Konfederasyonlar ile Hükümet arasında bir protokol imzalanmıştı. İş Yasası ile sendikal hakları düzenleyen yasaların eş zamanlı değişti ...
1 924 925 926 927 928 974 8334 / 8759