Sendika.Org Yazıları

1 922 923 924 925 926 973 8316 / 8756
Bir kuraldır, savaşın olduğu yerde elbette barış da olur derler. Ancak Ortadoğu'nun çetrefilli sorunlarından biri olan Filistin'de halen kalıcı bir barış olmadı. Olmadığı gibi de Ortadoğu'nun en uzun ...
Türkiye gerçeklerinin çok üstünde bir niceliğe, kapasiteye ulaşan medya endüstrisi 2005 yılını ekonomik açıdan nasıl tamamladı ve 2006'ya hangi şartlarda giriyor? Nedir o nicelik, hatırlayalım. • 1 ...
Sömürünün derinleştiği ve tüm dünyanın "artı değer sistemine" yer yer "incelikli" yer yer "eski usulde" entegrasyonunun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Sömürgecilik yalnızca "dışardan" ve "zor kulla ...
Monthly Review 10. Sayısı Çıktı Abone Olmak İçin burayı tıklayın Satın almak içinburayı tıklayın Monthly Review 9. Sayısı Çıktı Abone Olmak İçin burayı tıklayın Satın almak içinburayı tık ...
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi üzerine, merkez sağ ve merkez sol olarak nitelenen siyasi partilerin bazen koalisyon oluşturarak bazen de tek başlarına iktidara geldiklerini söylemek yanlış olmaz. Yakı ...
Türkiye üst üste yüksek büyüme hızları yaşamasına karşın, gelirin paylaşımında adaletsizlik büyüdü. Gelir dağılımındaki gelişmeyi görmenin bir yolu da DİE'nin "Gelire Göre Milli Gelir" serileri. DİE, ...
Bir süredir irili ufaklı hemen tüm işletmelerde çeşitli tarz ve yöntemlerle uygulanan "performans değerlendirmesi" dikkat çekici bir yaygınlığa ulaştı. Kısa sürede mantar gibi çoğalan "insan kaynaklar ...
İranlılar, 2500 yılı aşkın tarih ve kültürleriyle gurur duyan bir halktır. Bir çok icat ve keşfin kendileri tarafından yapıldığını ve dünyaya yayıldığını söylerler. Örneğin, bugün kullandığımız takvim ...
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN BAĞLAMINDA ÖZEL GÜVENLİK OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Evren HASPOLAT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi ...
1 922 923 924 925 926 973 8316 / 8756