Sendika.Org Yazıları

1 3 4 5 6 7 995 45 / 8949
Irkçılık gizli ve açık olmak üzere sürdürülür. Diğer tüm ayrımcılık konularında olduğu gibi. Futbolda ve birçok spor dalında tribünlerde açık ırkçılığın her türlüsüne tanık oluyoruz. Yaşadığımız süreç ...
Türkiye sosyalist hareketinin işçi sınıfı var mıdır, yok mudur sorusuna güçlü bir yanıt olmuştur 15-16 Haziran başkaldırısı. Sınıfın varlığını göstererek bir sorunu çözmüştür. Ne var ki bu görkemli ba ...
Küresel ilişkiler, bölgesel dengelerin ülke içindeki yansımaları tahmin ettiğimizden hızla gelişebilir. AKP’nin politik olarak hızla gerilemesi yüksek bir olasılık olarak kabul görmeye başladı. Devlet ...
Hiç kuşkusuz Yarıncılar her sol çevre ve birey gibi, kendi savaşımlarını değişen koşullar, görüşler ve beklentilerle sürdürüyorlar. Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak güncel siyasal ve toplumsal mü ...
Emekçilerin eylemlerinin doğru analizi, mücadelenin seyrini anlama bakımından önemlidir. İçimizi umutla dolduran siyasi gelişmeleri abartarak yorumlamak, onun açmazlarını görmezden gelmek solun en büy ...
Che Guevara, Latin Amerika’nın hemen bütün ülkelerindeki gerilla mücadelelerinin esin kaynağı olmuş bir kahramandır. Bu bakımdan, 1970’lerden itibaren Latin Amerika solu içerisinde Marksizm’i inkâr ed ...
Gerçek işsizliğin devasa boyutu, sınıflar mücadelesinde yedek işgücü ordusunu, sosyal mücadele saflarına doğru yöneltmek için yeni taleplere, yeni sloganlara ihtiyaç olduğunu yakıcı biçimde ortaya koy ...
Emek hareketi salgın sonrasında bütünlüklü bir yaklaşım ve buna bağlı bir çözüm ortaya koymak yerine günü kurtarmakla sınırlı bir tutum sergilemiş, içinden geçilen sürece uygun bir plan ve programla h ...
İstiladan kurtulmak için dünyayı istila eden bu sistemden kurtulmanın gereğini ne zaman kavrayacağız? ...
1 3 4 5 6 7 995 45 / 8949