Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 5 6 1.013 36 / 9111
Geleneksel çalışma biçimleri teknoloji ile yeni biçimlere evrilirken, işçinin payına hep güvencesizlik kalıyor. Ancak dünyada dönüşüm başladı. Sermaye girdabı içerisinde debelenmek yerine içinde bulun ...
HDP’yi yakından izleyenler, partinin örgütsel ve politik açıdan ciddi sorunlar yaşadığını görüyor. Bilgen’in eleştirileri de mutlaka dikkate alınmalıdır. Ancak uzun yıllar HDP merkezinde yer almış ve ...
Sovyetler Birliği’nde ne zaman Marksizm-Leninizm’e bağlı kalınmışsa, devrim sırasında, iç savaşta, sosyalist inşada, faşist işgal karşısında zorluklar aşılmış, devrimin sürekliliği güvence altına alın ...
Bu dünya artık toprağı savunan halklar ile talan edip paraya çevirmeye çalışan sermaye arasındaki en büyük çatışmaya şahit olmaktadır. Eğer kaybedersek, bir geleceğimiz olmayacaktır ...
Bir sonraki kolay ölümler için “sıra hangimizde?” sorusunun değil, bu enkazdan çıkmak, yaşam iradesini kuşanmak için artık “sıra bizde!” diyebilmek zamanı ...
Bugün kimi uçlarını gördüğümüz açık kitle eylemlerinin zor yoluyla engellenmesi ya da kontrgerilla örgütünün aleni sahneye çıkışı, devrimcilerin önümüzdeki dönemin mücadelesini örgütlerken göz önüne a ...
Rıza Bey Apartmanı göçüğünde takdiri ilahi değil, takdiri siyasi sebebiyle ölülerimizi toprağın altından çıkarıp aynı toprağa ellerimizle gömüyoruz. Onlar ki Ölürüm Türkiye’m ittifakı olarak her türlü ...
Mayıs’ın kanlı günü Haziran’a döndüğünde gazeteler yanlışlıkla Mahir’in öldürüldüğünü, Cevahir’in yaralı yakalandığını yazar. Bu durumda elini Mahir’in kanına sürüp zafer nişanesi olarak saklayan poli ...
Feminist öz savunmanın en önemli koşullarından biri olan “özerklik”in yeniden inşası için sokak sokak, mahalle mahalle, işyeri işyeri bulunduğumuz her alanda bir araya geleceğiz. Birbirimizi savunacağ ...
1 2 3 4 5 6 1.013 36 / 9111