Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 5 1.003 27 / 9023
Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve politik sorunların, izlediği bölgesel politikalar nedeniyle daha da derinleşeceği görün��yor. Biden ile bir uzlaşı sağlanmadığı takdirde, 2021 yılında erken ...
Şehriban Teyhani’nin öncülük ettiği ve dönemin 17 tanığıyla görüşerek hazırladığı “Kamer Tayhani Kitabı” başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesinde Devrimci Yol’un geçmiş yıllarda yapılmış işçi ça ...
AKP iktidarı karşısında, biri düzenin sürekliliğinin güvencesi olan diğeri ise AKP’nin üzerinde yükseldiği o düzenin kendisiyle çatışan iki ayrı siyaset düzlemi var. İlkinde halkı farklı burjuva siyas ...
Çoğu sanat dalı gibi edebiyat da günümüzde hâlâ erkek egemen kültürü sürdürmektedir. Bu nedenle kendini gerçekleştirmiş kadın sayısının görece azlığından bahsetmek de tuhaf olmayacaktır. Kohlgen’in ak ...
Sosyalizmin kapitalistlerce tahrifine müsaade edilmeden sisteme karşı sert ve net, doğrudan mücadele edilmelidir. Politik eylemlerin ve ilerleyişin olmadığı noktada kapitalizmin kendiliğinden sönümlen ...
Yarının ulaşım araçlarını bir bütün içerisinde ele almak gerekiyor. Bu bütün ulaşım ağı ve bu ağın içinde bulunduğu toplum. Almaşık ulaşım araçları çözümleri, tamamlayıcı çözümler (bireysel+toplu) ve ...
16 Ağustos’tan sonraki gösterilerde, Belarus bayrağı daha sık dalgalandırıldığı gibi, Lukaşenko’nun istifası talebi de daha az dile getirilir oldu. Bu, neoliberal muhalefetin şimdilik yenildiğinin bir ...
Ne oldu bu insanlara? Belki mücadele alanlarını terk etmeleri pandemi ile anlaşılır ama bayrakları aşağı çekmeleri, tek ses vermemeleri pek anlaşılır değil. Birçok alanda devletin almış olduğu kararla ...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 02.09.2020 bildirimi ve Erzincan Sulh Ceza Hakimliği’nin 01.09.2020 tarih ve 2020/1842 D.İş sayılı kararına istinaden 31.08.2020 tarihinde yayımlamış olduğum ...
1 2 3 4 5 1.003 27 / 9023