Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 5 988 27 / 8886
Sorun şu ki, salgın döneminde yaşanan ruhsal yüklerle birlikte sürekli bir savunma hali, hak arama mücadelesi içinde buldu sağlık çalışanları kendilerini. Bu süreçte tek moral çeşitli kurumların nezak ...
Açıklanan sayılar özellikle normalleşmenin konuşulduğu şu süreçte hiç güven vermiyor. Sağlık Bakanı konuyla alakalı sorulara “Ölüm nedenini ilgili hekim girer, eğer rakamların doğruluğunu sorgularsanı ...
Devrimci Gençlik salgın koşullarında da halkın sağlığını güvence altına alacak politik-pratik programı tıpkı 69-70'te fındık mitinglerini örgütlediği gibi, tıpkı Van depreminde halk sağlığı yararına g ...
Savaş yıllarında Leningrad Mimarlar Birliği tarafından ajitasyon ve propaganda organı olarak Savaş Kalemi (Боевой Карандаш: Boevoy Karandaş) adlı bir dergi yayımlanmıştı. Dergide mizahın da etkili şek ...
Savaş öncesinde Hitler’in Kavgam adlı kitabı Fransa’da eksik bir şekilde çevrilip yayımlandı. Tam çeviri Hitler’in yayınevinin talebi üzerine Fransız mahkemesince yasaklandı. Fransızlar, demokratik bi ...
Ankara, Moskova ile çatışmayı göze alarak kabul edilen ortak protokole uymamayı sürdürebilir mi? Bunun kolay olmadığı yakın dönemde görüldü. Ankara’nın Moskova ile ilişkilerini değiştirmeye yönelmesi ...
Türkiye’nin devrimci sosyalist hareketlerinin birikimi ve kadroları geçmiş dönemlere göre fazlasıyla proleter unsur barındırmaktadır. Pandemi krizi boyunca sosyal konumlarına göre sorun eksenli olarak ...
1970’lerin sonlarına gelindiğinde, gerek yaygınlık gerekse kitlesellik açısından bakıldığında, egemenlerin gireceği bir yönetememe bunalımında, doğru politikalar uygulanabilirse iktidar alternatifi ol ...
Yüzde 100, sürekli ve sonsuza dek geri dönüşüm olanaksızdır. Döngüsel ekonomide döngü tam olarak gerçekleşmez. Plastiklerin çoğu geri dönüşüme uğramaz ve çoğu denizlere, okyanuslara giderek yaşamı teh ...
1 2 3 4 5 988 27 / 8886