Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 958 18 / 8622
Bu belgenin amacı hak savunucuları ile çalıştıkları kurumlara temel dijital güvenlik önerileri sunmak ve bir “dijital güvenlik politikası” oluşturulmasına yardımcı olmaktır ...
Kendisi masum sosyalistlerin tutuklanmasına alkış tutan biriydi ama biz onun tutuklanmasına alkış tutmayacağız. Bununla birlikte, etrafına solculuktan gelme bazılarını toplayarak “kahraman demokrasi s ...
Sömürgecilikten kurtuluş sorununun kapitalizmden kurtuluş sorunuyla kaynaştığı bir noktaya geldiğimiz aşikâr. Sömürgesel devrimle metropol devriminin birbirinden ayrılamayacağı, aynılaştığı, aynı düzl ...
Bu coğrafyanın kadınları olarak 2019 senesinde henüz basit eşitliği, yaşam hakkını hatırlatmaktan utanıyoruz ama asıl utanması gereken siz utanmıyorsanız bizim için adres belli: Mücadeleye devam!  ...
Benim Mümtaz Soysal'la tanışıklığım, özelleştirme saldırısının sistematik biçimde başladığı 1990'ların başındadır. Mümtaz Soysal devletin iktisadi kuruluşlarının satılmayıp mülkiyetinin devlet elinde ...
Bir kadın çaresizlik içinde çocuklarının yiyeceği dışında hiçbir şey istemiyor yaşamayı ya da ölmeyi bile. Öbürü aynı çaresizlikte çocuklarını ısıtamadığı için evin diğer odasında kendini asıyor. Bir ...
Yerel yönetimlerin faaliyet alanındaki ekonomik faaliyet belediye kasasına girmeden doğrudan merkeze aktarılacak şekilde vergilendiriliyor. Vergi yükü servet sahibine değil halka yükleniyor. Vergileri ...
Trump, Türkiye’nin YPG ile bir noktada uzlaşmasını istiyor. Erdoğan ise Kürtlere en ufak bir demokratik taviz veremeyeceği, kontrgerilla içi birliği sağlayan bu çatışmayı sonlandıramayacağı, cihatçıla ...
Eğer “ne farkımız kalır bizden olmayana üzülmeyeceksek?” sorusuyla, her durum soyut bir ahlak anlayışı ile birbiriyle eşitlenirse burada idealist bir dünya görüşü filizlenir ve bu görüşün sol/sosyalis ...
1 2 3 4 958 18 / 8622