Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 1.003 18 / 9025
Eğer Türkiye’de en temel demokratik hakları savunan bir iktidar olsaydı Meryem’in başka bir ülkeye gönderilmesi söz konusu bile edilemezdi. Ama, İran’la yakın işbirliği içinde bir hükümet var ve İranl ...
Parasız (ve herkese eşit) sağlık talebi ilk kez 1848 Ayaklanmaları’nda sosyalistlerin programlarında yer aldı. Her ne kadar Paris’te sosyalistlerin iktidara gelmesiyle parasız sağlık sunulmasına çalış ...
Bugün bu memleketin maskeye ihtiyacı kadar Halkevi’ne ihtiyacı var. Mesafeye ihtiyacı kadar dayanışmaya; temizlik ihtiyacı kadar devrimcilere ihtiyaç var. Duyduk mu sesi? Çıkalım bir taşın üstüne, hay ...
Bir ülkede çürüme başlarsa önünde sonunda herkesi içine alır. Şarkıcısı, türkücüsü, sporcusu, memuru, amiri hiç fark etmez ...
Kamer Teyhani kitabında Şehriban Teyhani Devrimci Yol’un sendikal çalışmanın dışındaki diğer siyasal iç tartışmalar üzerinde de yoğun olarak duruyor. Bu konular arasında Fatsa-Tunceli karşılaştırması, ...
Amerika’da ve Britanya’da Sanders ve Corbyn’in programları hem sermayenin kendisi hem de devleti sermayeyi desteklemek için düzenlemek isteyen neoliberal politikacılar tarafından hedef tahtasına oturt ...
“Sürü” filmi Çınar’a gelmişti. Fabrikalara, işyerlerine, okullara mahallelere haberler yolladık. Toplantılar yaptık. Her gün güneş körfezi tutuştururken dalga dalga Konak’a inip Çınar Sineması’nı dold ...
Taşeronlar acımasız. Ücretlerini alamadıkları için hak talep eden işçiyi saate bakmaksızın işten çıkartılabiliyorlar. Kuralsızlık kural olmuş. Araç yok. Ulaşım yok. İşten atılan işçiler Arnavutköy’e y ...
Açık faşist diktatörlüğün tüm baskı ve zulmüyle sürdüğü 80’li yılların ilk yarısında, Ortadoğu’dan ülkeye dönen arkadaşlarla ayrılık nedeniyle dayanışmanın zayıflaması, çatışmalarda arkadaşlarımızın k ...
1 2 3 4 1.003 18 / 9025