Sendika.Org Yazıları

1 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.008 9027 / 9065
Cumhuriyet tarihinin sahnesinde hiçbir zaman görülmemiş yoğunlukta süren bu kanunlaştırma operasyonlarına, politika arenasından cevap veren siyasi partilerin konumlarını daha da belirginleştiriyor. ...
Oysa gerçekleştirilmek istenenler kamu emekçileri açısından tam bir yıkımı içeriyor. Avrupa Birliği'ne uyum adı altında değiştirilen İş Kanunu'nun çalışma hayatına getirdiği kuralsızlaştırma ve emeğin ...
Bir bütün olarak bakıldığında hareketin genel bir geri çekilme evresi yaşadığı, ciddi hak kayıplarının ve yenilgilerin yaşandığı bu dönemde başta sendikalar olmak üzere işçi sınıfı örgütlerinin etkisi ...
Bir bütün olarak bakıldığında hareketin genel bir geri çekilme evresi yaşadığı, ciddi hak kayıplarının ve yenilgilerin yaşandığı bu dönemde başta sendikalar olmak üzere işçi sınıfı örgütlerinin etkisi ...
Türk İş işçilere, kapitalistler ve ortaklarının devletini aynı zamanda kendisi de bir kapitalist organizasyon olan devleti savunmalarını öğütlüyor. Kuruluşundan itibaren, devletten bağımsız kalmamaya ...
Türk İş işçilere, kapitalistler ve ortaklarının devletini aynı zamanda kendisi de bir kapitalist organizasyon olan devleti savunmalarını öğütlüyor. Kuruluşundan itibaren, devletten bağımsız kalmamaya ...
24 Ocak 1980 tarihli ekonomik tedbirler ve 8/168 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi gibi düzenlemeler ile yabancı sermaye girişi teşvik edilmiş ve bu tarihten sonra yabancı sermaye yatırımları ...
Ne var ki, "küreselleşme" denilen yaşadığımız süreçte çalışanların bugününden ve yarınından emin olmaları istenmez. Çünkü, onlar ne kadar korku ve kaygı içinde iseler o kadar uysallaşıp, her şeye buyu ...
Türkiye' de ilköğretimde okuyan 15 milyon öğrenci var ve okudukları kitapların toplam maliyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hesaplanmış, 280 trilyon lira. Bakanlık, onaylı ve basılı tüm ders kita ...
1 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.008 9027 / 9065