Sendika.Org Yazıları

1 2 3 994 9 / 8944
Madem yanlış anlaşılmalar önlenmeli; Derrida’da yanlış olanın Marksist açıdan ne olduğu gösterilmeli, tartışmalı üçüncü pozisyonlara yer bırakılmadan. Ülkemizde Marksizm adına en yetkin isimlerden bir ...
Alt-emperyalizm kavramı emperyalizmi dışlamaz. Tersine emperyalizmdeki değişimin anlaşılması için zorunlu bir kavramdır. Farklı emperyalist ülkeler vardır, emperyalizm denilince sadece ABD’yi anlamama ...
Fotoğraf çekilirken objektife bakmamış Behçet Aysan. Unuttu mu bir an? Aklı gün içindeki bir şeye mi daldı? Önemsemez, sevmez miydi fotoğraf çektirmeyi? Küçük Eren mi dikkatini dağıttı acaba? ...
Bugünkü aklımızla o döneme dönsek üç aşağı beş yukarı aynı tepkileri verir, benzer hatalardan geçerdik! Hani Marx’a atfedilen bir söz var; “tarih başka türlü olamayacağı için öyle olmuştur” diyor. Det ...
Eleştirel bir Yapay Zekâ tartışması yürütmek ve YZ’nin hem tarihsel hem güncel hem de geleceğe ilişkin konumlanışını, herhangi bir teknodeterminizme (teknoiyimser veya teknokötümser) düşmeden anlatmak ...
Toplumdaki politikleşme ve bununla ilgili gerilim üst düzeydeyse bir alandaki çatışma genelleşebilir. Elbette ki formülasyona güçlü sol örgütlenmelerin varlığını da eklemeliyiz. Ama 80'ler Türkiye’si ...
Emperyalizmin bölgesel savaşlar ve işgaller için sürekli kendi ordusunu kullanması mümkün değildir. Pahalıdır, politik olarak çok risklidir, pratik olarak çoğu zaman mümkün değildir. ABD Vietnam sonra ...
İkisi de dananın kuyruğunun bir gün kopacağını biliyorlardı. AKP, Cemaat’in yargı ve emniyetin kilit noktalarını kendisinden esirgediğinin farkındaydı.  Saray’daki adam, yeni rejimi kurarken, gözü kar ...
Ankara ile Paris arasındaki gerginlik, Ankara’nın BMGK ve Berlin Anlaşması’nı ihlal ederek Türk askeri güçlerinin Libya’ya silah ve silahlı insan gücü taşıdığı iddiasıdır. Fransa’nın bu durumu hem NAT ...
1 2 3 994 9 / 8944