Sendika.Org Yazıları

1 2 3 1.003 9 / 9023
Furkan Celep başkaldırısında, itirazında bir kaza, meslek hastalığı olmasa da devlet bir işçinin yaşamı için gerekli olanakları yaratmadığı için bu cinayet gibi olmayan bir cinayettir. Suç, elbette bi ...
Kapitalist düzenin sosyal mesafe olarak kodladığı fiziksel mesafe, sistemin figüranlarının elinde sınıfsal mesafeyi artıran bir unsura dönüşüyor. Hasta olan statü sahibi kişilere acil şifalar dileyenl ...
HDP-Demirtaş ilişkisinin doğru kurulması, birbirini tamamlayacak tarzda geliştirilmesi, özellikle önümüzdeki yıl içerisinde politik koşulların hızla değişmesi olasılığı dikkate alındığında çok daha ön ...
Şu gerçeğin altını çizelim; patriyarkanın üstünde yükselen kapitalizm yine en iyi bildiği şeyi yapıyor. Toplumsal görevleri yine kadına yüklüyor. Şimdi evde hem kadın hem işçi hem öğretmen hem arkadaş ...
Abartı gibi gelebilir ama pandemi hastaneleri neyse, pandemi okulları da o'dur. Pandemi okulları oluşturulmadan veya okullar pandemiye karşı uygun hale getirilmeden eğitim olmaz. Eğitim, elbette olmal ...
Can Ataklı’nın Çankaya Belediyesindeki grev kararı hakkında ‘salon sendikacılığı’ ithamıyla biten tepkisini izledik. Politik düsturu bir yana grev kararı alan bir sendikaya salon sendikacısı ithamında ...
Eğer darbenin sorumlusu aranıyorsa kitleler en sonda gelir. Ondan önce Pentagon, CIA ve NATO’suyla ABD; Koç’u, Sabancı’sı, TÜSİAD’ı, TİSK ve MESS’iyle tekelci sermaye örgütleri; GP, MHP, isterik bazı ...
Eğer Türkiye’de en temel demokratik hakları savunan bir iktidar olsaydı Meryem’in başka bir ülkeye gönderilmesi söz konusu bile edilemezdi. Ama, İran’la yakın işbirliği içinde bir hükümet var ve İranl ...
Parasız (ve herkese eşit) sağlık talebi ilk kez 1848 Ayaklanmaları’nda sosyalistlerin programlarında yer aldı. Her ne kadar Paris’te sosyalistlerin iktidara gelmesiyle parasız sağlık sunulmasına çalış ...
1 2 3 1.003 9 / 9023