Sendika.Org Yazıları

1 2 3 988 9 / 8886
İnsanların birbirleriyle yüz yüze iletişim kurma olanaklarının en aza indiği bu süreçte devrimciler nasıl kitle çalışması yapabilirler? Dezenfeksiyon çalışması bir politik faaliyet, bir örgütlenme faa ...
Ulaşımın kapanmasıyla göçmen işçiler gıda bile alamayacak kadar parasız bir halde terk edildiklerini göreceklerdi. Bazıları yüzlerce kilometre yürümek zorunda kaldı, kimileri yorgunluktan ya da susuzl ...
Süleyman Soylu olayı, Erdoğan’ın genel olarak tek iç siyasette değil ama iktidar bloku içerindeki güç ilişkileri bağlamında da sıkıştığını göstermektedir. Üstelik iktidar bloku içerisindeki sorun tek ...
Şimdi bir kulübe gelmek için milyon dolarlar isteyen, istemeyi bir yana bırakınız, gideceğe takımın yönetimine neredeyse kadro listesi veren teknik adamları düşününce, Guy Roux neredeyse kutsanacak bi ...
Post-Marksizm dünyada ve Türkiye’de çok sayıda sol parti, grup, yazar ve akademisyen tarafından kabul görüyor. Açıktan ve bütünsel olarak Laclauist-Mauffist çizgiyi benimseyenlerin sayısı belki o kada ...
Çerkeslerin Rus Çarlığı’na karşı verdiği bu savaşı “halkın tümünün bizzat katıldığı haklı bir özgürlük savaşı” olarak değerlendiren Karl Marx, Çerkes Ulusal Kurtuluş Savaşı hakkında 7 Temmuz 1864’te ş ...
Türkiye'de Saray rejimine muhalif olan ve solda duran emekçilerin büyük zaaf ve yanılgısı, mücadeleyi ve toplumsal/siyasal dönüşümü seçimlere endekslemesidir. Sokağı, öz örgütlenme ve savunmayı ihmal ...
Kapitalizmin “kıt” kaynakları piyasa mekanizmasına bağlı olarak değişik iktisadi faaliyetlere (en kârlı alanlara da demek mümkün) yöneltmesinin sonucu “asli” ihtiyaçların sadece salgın dönemlerinde de ...
Toprakla, üreticiyle ve tüketiciyle haşır neşir olmayan bir kooperatifçilik, tarımın hiçbir sorununu çözemez. Bu gerçekten hareketle yönümüzü tarlaya çevirdik. Güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşıp, uyg ...
1 2 3 988 9 / 8886