Sendika.Org Çevirileri

1 204 205 206 207 208 212 1854 / 1903
DTÖ'nün krizi ve onun bir dünya ticaret görüşmeleri ve politika oluşturma merkezi olarak sahip olduğu ayrıcalıklı konumu yitirmesi, ilerici güçlerin Cancun'da elde ettikleri zaferin kalıcı sonuçlara y ...
Düzenin basınıyla başlayalım. Cumhuriyetçiler bu basından, kuzu kılığına girmiş solcu kurtlar olduklarını ima ederek "liberal basın" olarak sözetmeyi tercih ediyorlar. Ama gerçek Birleşik Devletler'de ...
NATO, 54 yıllık tarihinde ilk defa güçlerini Avrupa kıtasının ötesine yerleştiriyor.Resmi tören Uluslar arası Güvenlik Yardımı Gücünün(ISAF) ortak komutanlığının Almanya ve Hollanda tarafından yapılma ...
1958'de köktenci ulusçular Irak'daki monarşiyi yıktılar ve Abdül Kerim Kasım'ı iktidara getirdiler. Bu hükümet kendisini pan-Arap ve devrimci olarak değerlendirdi. Kasım, Irak'ı ABD destekli Bağdat pa ...
Irak'ın işgali, Arap-İslam dünyasında bugüne dek görülmemiş bir altüst oluşa yol açar. Diğer Arap liderleri Saddam Hüseyin'i zerre kadar sevmese de, halklarının bir Arap ülkesine yönelecek böylesi bir ...
Hem Bush hem de Blair bazı yalan yanlış açıklamalarından geri adım atmak zorunda kaldılar. Ünlü kitle imha silahları hiçbir yerde bulunamadı. Eğer bazıları bir yerlerde iyice derinlere gömülü bulunurl ...
Bunun önemi nedir peki? Ve bu ne anlama geliyor? Bu tartışmada birbiriyle iç içe geçmiş bir çok soru var. Sorulardan birisi Saddam Hüseyin'in kaç tane kitle imha silahına sahip olduğudur, tabii eğer g ...
Cybercast Haber Servisi'nin 7 Haziran tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Devletler hükümeti bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyo ...
Sınıfsal-etnik ve anti-emperyalist mücadelelerin eşitsiz gelişimi Latin Amerika halk hareketleri ve mücadeleleri özgün koşullara ve zaman içindeki momentlere bağlı olarak karmaşık bir gelişme ve g ...
1 204 205 206 207 208 212 1854 / 1903