Makaleler

1 4.156 4.157 4.158 4.159 4.160 4.185 37422 / 37657
Gerçekten, 2000 yılı başından beri uygulanıyor olan IMF programının sosyo-ekonomik tahribatı üzerinde yükselmiş olan AKP, programa tam sadakat göstererek, kendilerine iktidar yolunu açmış olan seçmen ...
Kıbrıs-AB-ABD, Irak Kürdistanı-ABD merkezli iç çatışmalar, önümüzdeki yıl büyük bir hesaplaşma ve kırılma noktasına doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Bu iki temel konu merkezindeki egemenler arasında ...
Ailesine bağlılığı, önemli olmakla birlikte, çok özeldi; mektuplarında ki duygusal ifadeler son derece sadeydi. Pek suya sabuna dokunmayan Yahudi şakaları yapmaya, yer yer Yahudi ifadeleri kullanmaya ...
2003 bir Tarihsel Zaferler ya da Tarihsel Yenilgiler yılı değildi; emperyalizmle popüler direniş hareketleri arasındaki güç ilişkilerinin sürekli değişim yılıydı. ABD imparatorluğu ve onun İsrai ...
Giriş Türkiye'deki güvencesiz işçiler içerisinde yeni bir kaynaşma var. Güvencesiz işçiler, birbirlerinden kısmen bağımsız bir biçimde çeşitli mücadele deneyimleri yaşıyorlar. Bu mücadelelere ka ...
Serbest ticaretin lehine olan sav serbest ticaretin her zaman maksimum rekabet, bunun sonucunda üretimde maksimum verimlilik, fiyatların düşmesi ve tüketicinin bundan yarar sağlaması etrafındaydı. Kor ...
Büyük babası Filistin'den göçmüştü. Babası Bağdat'ta değerli taşlar satan bir tüccardı. Bir zamanlar Olimpiyalı bir halterciydi. Kent ahalisi onu "Kral" diye çağırırdı. Bir gece yurtdışından bir ...
Birleşik Devletler ve Avrupa kitle medyası Saddam Hüseyin'in ele geçirilmesi kutlamalarında Beyaz Saray'a katıldılar. Herhalde batılı kitleler de; sömürgeci savaşın hızla ve başarıyla sona ereceği ina ...
Özellikle çıkacak yasayla birlikte ilk etapta bir milyona yakın kamu emekçisinin iş (eğitim, sağlık, tarım, kültür, vb. kamu alanında çalışanlar) güvencesinin ortadan kalkacağı sözleşmeli sisteme geçi ...
1 4.156 4.157 4.158 4.159 4.160 4.185 37422 / 37657