Makaleler

1 4.153 4.154 4.155 4.156 4.157 4.185 37395 / 37657
Kamuoyunda seçimlerden daha çok Kıbrıs, Irak Kürdistan'ı ve darbe tartışmaları gündemde. Yerel seçim heyecanı diye bir şey ortada yok. Bu heyecansızlığın önemli bir nedeni seçimin genel sonucunun yani ...
1963 yılı sanayi burjuvazisinin gelişim sürecinde önemli bir atılım yılı olmuş; 1963-70 döneminde gençlik çağını tamamlayarak mevcut ekonomik yapı içerisinde olgunluk dönemine girmiş ve varolan ür ...
Başlangıçta milliyetçi renkler de taşıyan anti emperyalist bir hareket olarak İngilizlere karşı başlayan mücadele, zamanla, Rum ırkçı-milliyetçi hareketine dönüşerek ENOSİS'te somutlaştı. ENOSİS, bir ...
Bilindiği gibi, POAŞ'ın dörtte birine yakın hisseyi satın alan İş-Doğan şirketi özelleştirme borcunun bir bölümünü peşin ödemiş, geri kalan borcu için de şirketin hisselerini teminat göstererek borcun ...
Özelleştirmelerle ilgili geçmiş hükümetlerin olduğu kadar halen işbaşında bulunan hükümetin de toplumsal çıkarlara ve kamu yararına aykırı kararları bir bir kamunun gözleri önüne serilmektedir. TÜPRAŞ ...
Çeşitli ülkelerden yaygın köylü gruplarını bir araya getiren yakınlarda kurulmuş uluslararası bir çatı örgütü olan Via Campesino, 1996 yılında, halkların ve ülkelerin kendi gıda ve tarım politikaların ...
Avrupa Birliği süreci, geçen hafta Le Monde'un başyazısının anımsattığı gibi "malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı ilkesi üzerine kurulmuştu"(25/02). Bu özelliklerinden dol ...
Daha önce bu köşede "Kamu yönetimi ve personel rejimi" başlıklı yazı ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Tasarısı"nın personel politikası irdelenmiş; "Sağlıkta sözleşmeli personel çalıştırılması" il ...
Dünya Sosyal Forumu'nun (DSF) 16-21 Ocak 2004 tarihleri arasında Mumbai'de (Hindistan) yapılan 4. toplantısı Dünya Sosyal Forumu'nun sürekli olarak yükselen gücü açısından büyük bir ileri adım oldu. B ...
1 4.153 4.154 4.155 4.156 4.157 4.185 37395 / 37657