Makaleler

1 4.152 4.153 4.154 4.155 4.156 4.185 37386 / 37657
Evrensel'in de ayrıntılı olarak yer verdiği bu olayda, işveren yasal olmayan bir şekilde noteri işyerine getirmiş ve işçileri Türk Metal'e üye olmaya zorlamıştı. İşveren fabrika içinde bu dayatmaları ...
Enerji sektöründe, nasıl aşılacağı belirsiz, rafineri kapasitesi ve eskimiş boru hatları gibi sorular da var. Eğer kaygılar haklıysa, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisini yeni bir enerji krizi bekliy ...
Türkiye'nin önde gelen yerli sermaye grupları giderek büyüyen ölçeklerde, çokuluslu şirketlerle ortaklıklara giderek sektörün tekelleşmesini hızlandırdılar. II. Paylaşım Savaşı'nı izleyen 20 yıl i ...
Ancak, yerel seçimler sonrası kaldığı yerden devam edilecek bu önemli tartışmaya. AKP hükümeti çalışanları ve tüm halkı etkileyecek yeni yasa hazırlıklarının önemli bir kısmının çalışmalarını tamamlad ...
Çalışanlardan ve sendikalarından ciddi tepkiler yok.Oysaki, tüm bu düzenlemeler çalışma yaşamını alt üst edecek ve bu kadarıyla da kalmayacak.SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-kur tek çatı altında toplanacak ...
Vitrine çıkan söylemde, "katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alma" öne çıkmaktadır. Bu söylemde şaşılacak bir yan da yoktur. Ancak, bu söyleme rağmen, gerçeğin bir par ...
AKP dahil hiçbir burjuva partisi anket sonuçlarını kabül etmedi: Tarhan Erdem, İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaptığı araştırmada ortalama %58,2 oy oranı ile AKP'nin birinci parti olduğunu tesbit etmişt ...
8 Nisan 2004'de George W. Bush NBC'nin "Basınla Buluş" programında Tim Russert'a "Ben savaş dönemi başkanıyım" dedi. Bu açıklama konumunu yalnızca daha fazla zayıflatıyor. Başkan Bush'un Hazine Bakanı ...
Buna karşılık, kimileri de Kerry'yi "Dünyanın Umudu" (The Guardian), "Başkan Olacak Adam" (Le Nouvel Observateur), "Avrupa'nın Adayı" (The Economist), "Rüya Aday" (Financial Times Deuschland) olarak g ...
1 4.152 4.153 4.154 4.155 4.156 4.185 37386 / 37657