Makaleler

1 4.065 4.066 4.067 4.068 4.069 4.078 36603 / 36695
Meclis'te savaş karşıtı seslerin çok olduğu biliniyor, ama gizli bir oturumda bu seslerin kesilmesi de ihtimal dışı değil. Bu arada toplumun değişik kesimlerinde savaş karşıtı eğilimler artıyor. Kitle ...
Size son 24 saatimi anlatayım; ne halde olduğumuzu anlayın: Önceki gece televizyon stüdyosundan çıktım. Verdiğimiz haberlere şöyle bir baktım: Bedri Baykam'ı bıçaklamışlardı. Onun yardım isteyen çığlı ...
Seçim tarihi yaklaştıkça günler daha da dolu geçmeye başladı. AKP'nin Kuzey Kürdistan illerindeki milletvekili listesi açıklanalı yaklaşık bir hafta oldu. Eski isimlerin çoğu değiştirilmişti. Bu list ...
Özellikle de sistemin ismi, şekilsiz bir "dünya kapitalizmi" ya da "imparatorluk" değil, emperyalist sistemdir. Bu sistem sosyolojik açıdan muğlak bir "merkez" ve "çevre" tarafından değil, Üçüncü Düny ...
ESK'nin işlevi üzerinde bugüne kadar epey tartışma yapıldı, eleştiriler dile getirildi. Eleştirilerin odak noktası, ESK'nın hükümet politikalarını meşrulaştıran bir işlev görmesiydi. Doğrudur, iyi işl ...
Tek bir sözcükle, "yoksullar", üretim ve dağıtım sisteminin bütüncül bir parçasıdırlar, ama, iktidar ilişkilerinden dışlanmış olduklarından, ortaya çıkan faydadan asla yararlanamazlar. Yoksullar, zate ...
Programda ilk göze çarpan emekçilerin, kamu çalışanlarının, yoksul halk kesimlerinin beklentilerine yönelik somut öneri ve çözümlerin ortaya konmamasıdır. Buna karşılık kimi temel sorunlar karşısında ...
Ellen Meikins Wood Çev. Sendika.Org * Özgün ismi, "The Seperation of the Ecomic and the Political in Capitalism", New Left Review, Sayı: 127, Mayıs-Haziran 1981, sf. 6695. Marksizmin h ...
Halk eğitimi, halk için, halk tarafından - halkın resmi eğitim sisteminin denetimi dışında- kendi yaşam alanlarında örgütlediği eğitim demektir. Gerek FMLN denetimi altındaki bölgelerde, gerekse kentl ...
1 4.065 4.066 4.067 4.068 4.069 4.078 36603 / 36695