Makaleler

1 4.047 4.048 4.049 4.050 4.051 4.165 36441 / 37481
'Değişim için Birlik' mi? 1955'te AFL (Amerikan Emek Federasyonu) ile CIO'nun (Endüstriyel Örgütler Kongresi) birleşmesiyle ortaya çıkan AFL-CIO, Temmuz sonunda yapılan kongre öncesinde önemli bir bö ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir Sendikalar Kanunu taslağı hazırladı ve bunu sosyal taraflara verdi. Bütünüyle 2821 sayılı Sendikalar Kanununun sistematiğine bağlı kalınarak düzenlenen ta ...
Hatırlatalım: Mayıs ayında IMF Yürütme Kurulu, Türkiye'ye 10 milyar dolarlık kredi verilmesini kararlaştıran stand-by anlaşmasını onaylamıştı. Bu kararın alınmasına esas oluşturan 28 Nisan 2005 tarihl ...
Serdar Turgut'un televole olarak isim taktığı iktisatçıların, uzun zamandır yere göğe koyamadıkları IMF destekli ekonomi politikalarını, son haftalarda nasıl eleştirdiklerini izlemiyorsanız, çok şey k ...
ABD dış politikasında artık bir yol ayrımına gelindiği kesin. American Enterprise Institute'tan Thomas Donnelly gibi etkin ''neo-con'' lar bile artık böyle ''tek başına'' devam edilemeyeceğini düşünüy ...
Fransa 2005 Kasımı'nda, yaklaşık 2 hafta devam eden bir altsınıf isyanı yaşadı. Çoğunlukla Kuzey Afrika veya Kara Afrika kökenli gençlerden oluşan gruplar arabaları yaktılar, polise taşlar fırlattılar ...
Sermaye, eğitimi yeni bir pazar alanı olarak görmekte; "piyasalaştırma ve özelleştirme" programlarıyla, temel kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılmasını istemektedir. Yüzünü sermayeye ve emperyalizme d ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Sendikalar Yasası Tasarısı Taslağı sendikalara sunuldu. Taslak, 2821 sayılı mevcut Sendikalar Yasasının köklü bir biçimde değiştirilmes ...
1475 sayılı İş Yasası'nın değiştirilmesi ilk gündeme geldiğinde Konfederasyonlar ile Hükümet arasında bir protokol imzalanmıştı. İş Yasası ile sendikal hakları düzenleyen yasaların eş zamanlı değişti ...
1 4.047 4.048 4.049 4.050 4.051 4.165 36441 / 37481